6.9. Kleurbeheer inschakelen

Indien niet aangevinkt, wijst Kleurbeheer inschakelen een ingebouwde sRGB-kleurruimte van GIMP toe aan uw afbeelding.

Als u ervoor hebt gekozen om het toegewezen ICC-kleurprofiel van de afbeelding op de titel- of statusbalk weer te geven, wordt door het uitschakelen van Kleurbeheer inschakelen de zin ‘niet kleurbeheerd’ afgedrukt in de titel- of statusbalk in plaats van het eerder toegewezen kleurprofiel.

[Opmerking] Opmerking

Kleurbeheer inschakelen is standaard aangevinkt. Het is het beste om deze optie aangevinkt te laten.

6.9.1. De opdracht uitvoeren

You can access this command from the image menubar through ImageColor ManagementEnable Color Management.

6.9.2. Gebruik notities over het uitschakelen van Kleurbeheer inschakelen

Het beste advies is om Kleurbeheer inschakelen nooit uit te vinken.

6.9.3. Wat doet GIMP als Kleurbeheer inschakelen uitgevinkt wordt?

Wanneer u de optie Kleurbeheer inschakelen uitvinkt, doet GIMP twee dingen:

 1. Het ICC-profiel dat momenteel aan het afbeeldingsbestand is toegewezen, wordt op zijn minst tijdelijk opgeslagen (in afwachting van latere bewerkingen, precisie- en kleurbeheeracties), maar wordt niet gebruikt. Dan wordt er een ingebouwd GIMP-profiel toegewezen in plaats van het eerder toegewezen ICC-profiel:

  • If the image is at Non-linear precision, the ICC profile "GIMP built-in sRGB" is assigned.

  • Als het beeld de precisie van Lineair licht heeft, wordt het ICC-profiel ‘Ingebouwd lineair sRGB’ toegewezen.

  You can confirm that one of GIMP's built-in sRGB color spaces has been assigned by selecting ImageImage Properties and checking the Color Profile.

 2. Als u de titel- of statusbalk hebt ingesteld om de kleurruimte van de afbeelding weer te geven, geeft de titel- of statusbalk een bericht weer dat de afbeelding ‘niet kleurbeheerd’ is. In werkelijkheid wordt de afbeelding nog steeds in kleur beheerd, maar nu wordt de afbeelding in kleur beheerd ‘alsof’ het zich in een van de ingebouwde sRGB-kleurruimten van GIMP bevindt in plaats van de kleurruimte waarin het zich daadwerkelijk bevindt.

6.9.4. Als Kleurbeheer inschakelen wordt uitgevinkt, wat gebeurt er dan met de afbeelding en het uiterlijk van de afbeelding?

[Opmerking] Opmerking

Als u een nieuw profiel aan een afbeelding toewijst, worden de werkelijke kanaalwaarden van de afbeelding niet gewijzigd. Het toewijzen van een nieuw ICC-profiel verandert alleen de betekenis van de kanaalwaarden, wat betekent dat het uiterlijk van de afbeelding zal veranderen (tenzij het originele en nieuwe profiel functioneel equivalent zijn).

Als Kleurbeheer inschakelen wordt uitgevinkt, wijst GIMP een van de ingebouwde sRGB-profielen van GIMP toe aan de afbeelding. Het toewijzen van een nieuw ICC-profiel aan een afbeelding verandert de kanaalwaarden van de afbeelding niet, maar het uiterlijk van de afbeelding wel redelijk drastisch:

 1. Als de afbeelding zich al in een van de ingebouwde kleurruimten van GIMP bevond (of als het toegewezen ICC-profiel een profiel is dat functioneel equivalent is aan het toegewezen ingebouwde sRGB-profiel van GIMP), verandert het uiterlijk van de afbeelding niet.

 2. Als de afbeelding zich nog niet in een van de ingebouwde kleurruimten van GIMP bevond (en zich niet in een kleurruimte bevindt die functioneel equivalent is aan het toegewezen ingebouwde sRGB-profiel van GIMP), zal het uiterlijk van de afbeelding redelijk drastisch veranderen, afhankelijk van drie dingen:

  • What GIMP Precision channel encoding — Linear light or Non-linear — the image was in before the Enable Color Management box was unchecked.

  • Hoe ver de oorspronkelijk toegewezen kanaalcodering (‘TRC’) van het ICC-profiel van de afbeelding verwijderd is van de GIMP-bitdieptekanaalcodering.

  • Hoe ver de oorspronkelijk toegewezen ICC-profielen van het ICC-profiel af staan van de ingebouwde sRGB-chromaticiteiten van GIMP.

6.9.5. Twee schermafdrukken met voorbeelden van correcte en onjuiste weergave van afbeeldingen na het uitschakelen van Kleurbeheer inschakelen

In beide onderstaande schermafdrukken wordt de afbeelding in kleur beheerd: er wordt een ICC-profiel aan de afbeelding toegewezen en dat profiel wordt gebruikt om de afbeeldingskleuren naar het scherm te sturen.

Maar in de tweede schermafdruk is, na het uitschakelen van Kleurbeheer inschakelen, een van de ingebouwde sRGB-profielen van GIMP onjuist toegewezen aan de afbeelding, dus de kleuren zien er verkeerd uit.

Op schermafdruk 1 hieronder bevindt de afbeelding zich al in een ingebouwde sRGB-kleurruimte van GIMP. Het uitvinken van Kleurbeheer inschakelen maakt dus geen verschil in het uiterlijk van de afbeelding. In dit specifieke geval maakt het uitvinken van Kleurbeheer inschakelen eigenlijk helemaal geen verschil, behalve dat als u ervoor hebt gekozen om het toegewezen ICC-profiel van de afbeelding in de titel- of statusbalk weer te geven, de titel- of statusbalk, in plaats van het toegewezen ICC-profiel, de woorden ‘niet kleurbeheerd’ toont. Maar in werkelijkheid wordt de afbeelding nog steeds in kleur beheerd:

Op schermafdruk 2 hieronder komt de kanaalcodering van het originele profiel overeen met de GIMP-kanaalcodering (beide zijn lineair), maar de LargeRGB-elle-V4-g10.icc-profielchromaticiteiten komen niet overeen met de ingebouwde sRGB-chromaticiteiten van GIMP. Na het uitvinken van Kleurbeheer inschakelen is de tonaliteit dus correct, maar zijn de kleuren verkeerd. De afbeelding wordt nog steeds in kleur beheerd, maar de kleur wordt beheerd met het verkeerde ICC-profiel:

[Let op] Let op

Als het oorspronkelijk toegewezen ICC-profiel van uw afbeelding niet dezelfde kanaalcodering en chromaticiteiten heeft als het ingebouwde sRGB-profiel van GIMP, en u schakelt het vinkje uit en verandert dan onmiddellijk van gedachten en vinkt Kleurbeheer inschakelen opnieuw aan, wordt het oorspronkelijk toegewezen ICC-profiel opnieuw toegewezen aan uw afbeelding en blijven de waarden van uw afbeeldingskanaal ongewijzigd.

Of u het oorspronkelijk toegewezen ICC-profiel wel of niet kunt herstellen en de kleuren voor uw afbeelding kunt corrigeren, hangt af van wat u nog meer heeft gedaan tussen het uit- en weer aanvinken van Kleurbeheer inschakelen.

Nogmaals, de beste raad is om Kleurbeheer inschakelen nooit uit te vinken.