6.10. Kleurprofiel toewijzen

Assign Color Profile allows you to assign a new ICC profile to an image.

6.10.1. De opdracht uitvoeren

You can access this command from the main menu through ImageColor ManagementAssign Color Profile.

6.10.2. Use Notes for Assign Color Profile…

Wanneer u een afbeelding van de schijf importeert, wilt u soms een nieuw ICC-profiel aan de afbeelding toewijzen:

 1. De afbeelding heeft mogelijk geen ingesloten ICC-profiel, in welk geval GIMP automatisch een van de ingebouwde sRGB-profielen van GIMP toewijst:

  • Als de afbeelding echt een sRGB-afbeelding is, hoeft u verder niets te doen.

  • Als de afbeelding geen sRGB-afbeelding is, gebruik dan Kleurprofiel toewijzen om het juiste ICC-profiel vanaf schijf toe te wijzen.

 2. De afbeelding kan een ingesloten ICC-profiel hebben, maar misschien is het niet het juiste profiel voor de afbeelding, of misschien is het gewoon niet het profiel dat u aan de afbeelding wilt toewijzen. Gebruik Kleurprofiel toewijzen om een ander profiel vanaf schijf toe te wijzen.

 3. De afbeelding heeft mogelijk een ingesloten sRGB-profiel, maar u wilt een GIMP ingebouwd sRGB-profiel toewijzen in plaats van het ingesloten sRGB-profiel. Of omgekeerd, misschien bevindt de afbeelding zich in de ingebouwde sRGB-kleurruimte van GIMP, maar wilt u een sRGB-profiel vanaf schijf toewijzen.

6.10.3. Een voorbeeld met schermafdrukken die laten zien hoe Kleurprofiel toewijzen gebruikt wordt

Stel dat u zojuist een afbeeldingsbestand hebt geïmporteerd waarvan u weet dat het in de AdobeRGB1998-kleurruimte zou moeten staan. Maar om een aantal mogelijke redenen heeft de afbeelding geen ingebed ICC-profiel.

In gevallen waarin de afbeelding geen ingebed ICC-profiel heeft, wijst GIMP automatisch een ingebouwd sRGB-profiel toe. Uw AdobeRGB1998-afbeelding toont dus pas de juiste kleuren als u een AdobeRGB1998-compatibel ICC-profiel vanaf schijf toewijst. Onderstaande schermafdrukken tonen de procedure:

 1. Accessing ImageColor ManagementAssign Color Profile… brings up the Assign ICC Color Profile dialog shown below:

 2. Onder Huidig kleurprofiel staat een beschrijving van het momenteel toegewezen kleurprofiel, in dit geval het ingebouwde sRGB-profiel van GIMP. Als u op het ‘+’-pictogram naast de beschrijving van het momenteel toegewezen profiel klikt, wordt de inhoud van verschillende informatietags in het toegewezen ICC-profiel weergegeven.

  Als u op de ‘+’-pictogrammen naast de woorden Profieldetails klikt, wordt de inhoud weergegeven van verschillende informatietags in het ICC-profiel dat u kiest om aan de afbeelding te worden toegewezen. Totdat u daadwerkelijk een nieuw profiel hebt gekozen, is het profiel in het vak Toewijzen standaard ingesteld op een ingebouwd sRGB-profiel van GIMP.

  De onderstaande schermafdruk toont voorbeeldprofielbeschrijvingen die worden getoond door op de ‘+’ pictogrammen te klikken:

 3. Between Assign and Profile details is a drop-down box that allows you to pick a new profile. Clicking in the drop-down box brings up a list of recently used profiles (if any). At the bottom of the list is an option to Select color profile from disk…:

 4. Clicking on Select color profile from disk… brings up the Select Destination Profile dialog for navigating to the disk location of the profile that you want to select from disk. The box has three panels:

  1. Met het paneel aan de linkerkant kunt u door uw mapstructuur op de schijf navigeren naar de map van uw keuze.

  2. Het middenpaneel toont in eerste instantie een andere lijst met recent gebruikte profielen.

  3. Als u op een van de recent gebruikte profielen klikt, toont het rechterpaneel informatieve tags die zijn ingesloten in het geselecteerde profiel.

  Als het profiel dat u wilt selecteren wordt weergegeven in de lijst met recent gebruikte profielen, kan het profiel direct worden geselecteerd uit de lijst met recent gebruikte profielen door op de knop Openen in de rechterbenedenhoek te klikken. Omdat het gewenste profiel echter niet in de lijst met recent gebruikte profielen staat, is de volgende stap om naar de locatie van het profiel op schijf te navigeren.

 5. Zoals te zien is in de onderstaande schermafdruk, kunt u met het linker- en middelste paneel van het dialoogvenster Bestemmingsprofiel selecteren navigeren naar waar uw ICC-profielen op schijf zijn opgeslagen en vervolgens een geschikt ICC-kleurprofiel kiezen (in dit bijvoorbeeld een AdobeRGB1998-compatibel profiel), en het rechterdeelvenster geeft informatietags weer die zijn ingesloten in het geselecteerde profiel. Klik op de knop Openen om het geselecteerde profiel aan uw afbeelding toe te wijzen.

 6. Als u op de knop Openen klikt, keert u terug naar het dialoogvenster ICC-kleurprofiel toewijzen, zodat u het geselecteerde profiel kunt toewijzen of een nieuw profiel kunt kiezen. Zodra u zeker weet dat u het juiste profiel hebt gekozen, klikt u op de knop Toewijzen (rechtsonder) en het geselecteerde profiel wordt toegewezen aan de afbeelding:

 7. En nu heeft de afbeelding een AdobeRGB1998-compatibel ICC-profiel gekregen en worden de kleuren correct weergegeven: