2.16. Send som e-post

Du har tilgang til denne oppføringa på hovudmenyen via FilSend som e-post….

Denne kommandoen opnar eit lite dialogvindauge med namnet på biletet som skal sendast (du kan endre det). Trykk på knappen Send for å opna e-postlesaren med biletet som vedlegg.

[Notat] Notat

Denne kommandoen er tilgjengeleg berre i Unix/Linux-liknande operativsystem med xdg-utils-pakka installert eller viss GIMP-versjonen vart eksplisitt oppretta (kompilert) med støtte for «Sendmail».