4.4. Å komprimere bilete

Figur 3.17. Eksempel på lagring i jpeg

Eksempel på lagring i jpeg

Dersom du har bilete som tar opp mykje plass på harddisken, kan du redusere filstorleiken utan å endre biletstorleiken. Dette gjer du ved å komprimere biletet. Det beste resultatet får du ved å komprimere i JPG-formatet. Sjølv om biletet originalt er lagra i dette formatet, kan du som oftast komprimere det litt ekstra utan at det går nemnande ut over kvaliteten. Dette fordi JPG-formatet bruker ein metode der du sjølv kan bestemme kor mykje biletet skal komprimerast og såleis også ha kontroll over kvaliteten. Tommelfingerregelen er at dess meir biletet blir komprimert dess fleire detaljar forsvinn i biletet. Ver også klar over at for kvar gong biletet blir lagra i komprimert JPG-format blir kvaliteten noko redusert. Som oftast vil det difor vere lurt å ha ein ukomprimert kopi på lager.

Images are loaded and saved as .XCF files. Your JPG image has been loaded as XCF. GIMP offers you to Overwrite image-name.jpg or FileExport As to open the «Export Image» dialog.

Figur 3.18. Dialogvindauget «Eksporter»

Dialogvindauget «Eksporter»

The dialog opens with the file name already typed in the Name box, with the default .png extension. Delete the existing extension and type JPG instead, and GIMP will determine the file type from the file extension. Use the file extension list, marked with red in the figure above, to see the types supported by GIMP. The supported extensions change depending on your installed libraries. If GIMP complains, or if «JPEG» is disabled in the list of extensions, cancel and step through Del 4.7, «Å forandre biletmodus». Once you have done this, click Export. This opens the «Export Image as JPEG» dialog that contains the Quality control.

I dialogvindauget for å lagra som jpeg, kan du bruke dei førehandssette verdiane for å redusere filstorleiken utan at det går nemnande ut over biletkvaliteten. Dette er den enklaste og raskaste måten å gjere det på.

Figur 3.19. Eksempel med moderat kompressjon

Eksempel med moderat kompressjon

Quality: 90 (default); Size: 33.7 KiloBytes

Eksempel med moderat kompressjon

Quality: 75; Size: 20.1 KiloBytes


Reduce the image Quality to make the image even smaller. Reduced quality degrades the image, so be certain to check «Show preview in image window» to visually gauge the degradation. A Quality setting of 10 produces a very poor quality image that uses very little disk space. A quality of 75 produces a reasonable image using much less disk space, which will, in turn, load much faster on a web page. Although the image is somewhat degraded, it is acceptable for the intended purpose.

Her er det same biletet med ulike grader av komprimering:

Figur 3.20. Eksempel med sterk kompressjon

Eksempel med sterk kompressjon

Kvalitet: 10; Filstorleik: 3,4 Kilobyte

Eksempel med sterk kompressjon

Kvalitet: 40; Filstorleik: 9,3 Kilobyte


Figur 3.21. Eksempel med moderat kompressjon

Eksempel med moderat kompressjon

Kvalitet: 70; Filstorleik: 15,2 Kilobyte

Eksempel med moderat kompressjon

Kvalitet: 100; Filstorleik: 72,6 Kilobyte