Namn

Vis — Tastereferansar for menyen Vis

Vis

Vindauge

F10

Hovudmeny

Shift + F10, høgreklikk

Nedtrekksmeny

F11

Fullskjerm av/på

Fane

Slå av og på visinga av verktøykassa og dialogvindauge

Shift + Q

Snarmaske av/på

Ctrl + T

Slå visinga av utvalsomrisset av/på

Ctrl + W

Lukk dokumentvindauget

Shift + J

Midtstill biletet i vindauget

Shift + Ctrl + J

Pass til biletet i vindauget

[Notat] Notat

Du kan også aktivere menyane ved å halde nede Alt-tasten medan du trykker på tasten som er understreka i menynamnet.

Zoom

+

Forstørr

-

Forminsk

1

Skala 1:1

Ctrl + J

Tilpass vindauget

[Notat] Notat

Dette tilpassar vindauget til biletstorleiken.

Ctrl+ mouse wheel

Zoom

Spegelvend og roter (0°)

!

Tilbakestill spegelvend og roter

Rulling (panorering)

piler

Rull lerretet

dra med midtknappen

Rull lerretet

musehjul

Rull lerretet loddrett

Shift +musehjulet

Rull lerretet vassrett

[Notat] Notat

Rulling med tastar vert akselerert, det vil seia at det går raskare når du trykkjer på Shift + piler, eller hoppar til kantane med Ctrl + piler.

Linjaler og hjelpelinjer

Dra med datamusa

Dra ut ein vassrett eller loddrett linjal for å oppretta ei ny hjelpelinje. Dra hjelpelinja attende til linjalen for å sletta ho.

Ctrl + dra med musepeikaren

Dra ut ein linjal for ø opprette eit prøvepunkt

Shift + Ctrl +R

Slå linjalane av/på

Shift + Ctrl + T

Slå hjelpelinjene av/på