2. Skapa nya filer

Använd ArkivNy för att öppna dialogrutan Skapa en ny bild. Ändra filens ursprungliga bredd och höjd eller använd standardvärdena, och skapa sedan en ny bildfil. Mer information om dialogrutan Skapa en ny bild kan hittas i Avsnitt 2.2, ”New…”.