3. Hur du fixar saknade fönster och dialoger

3.1. Alla verktygsfönster saknas

Figur 4.7. Verktygsdialoger saknas (använd TABB)

Verktygsdialoger saknas (använd TABB)

GIMPs huvudfönster med dolda verktygsdialoger med hjälp av TABB.


När du bara ser bildfönstret och inget av verktygsfönstren så har du mest troligt kommit åt TABB av misstag. Detta är standardkortkommandot för att visa eller dölja alla dockor.

För att fixa detta trycker du bara TABB igen. Alternativt kan du använda FönsterDölj dockor för att växla mellan att dölja och visa dem.

[Notera] Notera

Ibland fungerar det inte att använda TABB för att dölja verktygsdialogerna. Detta sker när fokus är inuti verktygsdialogerna i stället för i bilden. Sätt fokus på bilden för att rätta till detta, eller använd menykommandot som nämnts ovan.