2.2. Rozostřit

2.2.1. Přehled

Jednoduchý filtr Rozostřit vytváří efekt připomínající snímek špatně zaostřeným fotoaparátem. Filtr nahradí hodnoty každého pixelu průměrnou hodnotou vypočtenou z něj a všech jeho sousedů.

2.2.2. Aktivace filtru

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou Filtry Rozostření Rozostřit