Kapitola 14. Filtry

Obsah

1. Uvedení do problematiky digitálních filtrů
2. Filtry rozostření
2.1. Úvod do rozostřovacích filtrů
2.2. Rozostřit
2.3. Gaussovo rozostření
2.4. Selektivní Gaussovo rozostření
2.5. Rozmáznutí pohybem
2.6. Pixelizovat
2.7. Dlaždicovatelné rozostření
3. Filtry barev
3.1. Úvod do filtrů ze skupiny Barvy
3.2. Upravit popředí-pozadí
3.3. Mimozemské mapování 2
3.4. Záměna barev
3.5. Rotace barevné mapy
3.6. Mapování rozsahu barev
3.7. Vzor vybarvení
3.8. Mapování z přechodu
3.9. Průměr okraje
3.10. Channel Mixer
3.11. Analýza barevné krychle
3.12. Kolorovat
3.13. Barva do alfy
3.14. Dekomponovat
3.15. Komponovat
3.16. Sada filtrů
3.17. Videosnímek
3.18. Nejvyšší RGB
3.19. Částečně zploštit
3.20. Plynulá paleta
3.21. Inverze hodnoty
4. Filtry šum
4.1. Úvod do šumových filtrů
4.2. Výpadky
4.3. Roztřepení RGB
4.4. Vybrat
4.5. Roztřepení HSV
4.6. Roztřepení
4.7. Rozprostřít
5. Filtry detekce hran
5.1. Úvod do detekování hran
5.2. Rozdíl gaussovských rozostření
5.3. Hrana
5.4. Laplaceova metoda
5.5. Sobelova metoda
6. Filtry vylepšení
6.1. Úvod do filtrů Vylepšení
6.2. Odstranit prokládání
6.3. Vyčištění
6.4. Odstranit pruhy
6.5. NL filtr
6.6. Doostřit
6.7. Maskování neostrosti
7. Obecné filtry
7.1. Úvod do obecných filtrů
7.2. Konvoluční matice
7.3. Dilatovat
7.4. Erodovat
8. Filtry detekce hran
8.1. Úvod do filtrů Efekty se sklem
8.2. Použít čočku
8.3. Skleněné dlaždicování
9. Filtry efekty se světlem
9.1. Úvod do filtrů Efekty se světlem
9.2. Efekt odlesku
9.3. Záře z přechodu
9.4. Světelné efekty
9.5. Jiskřit
10. Filtry zkreslení
10.1. Pruhy
10.2. Zkřivit
10.3. Reliéf
10.4. Mozaika
10.5. Zkroucení stránky
10.6. Polární souřadnice
10.7. Rozvlnit
10.8. Posunout
10.9. Novinový tisk
10.10. Video
10.11. Rozšířit hodnotu
10.12. Vlny
10.13. Vír a zaškrcení
10.14. Vítr
11. Filtry umění
11.1. Úvod do uměleckých filtrů
11.2. Použít plátno
11.3. Komiks
11.4. Kubismus
11.5. Olejomalba
11.6. Fotokopie
12. Filtry vykreslení
12.1. Úvod od filtrů vykreslení
12.2. Plazma
12.3. Pevný šum
12.4. Difrakční obrazce
12.5. Mřížka
12.6. Bludiště
12.7. Skládačka
12.8. Qbist
12.9. Sinus
13. Filtry kombinace
13.1. Úvod do filtrů kombinace
13.2. Sloučení hloubky
13.3. Film

1. Uvedení do problematiky digitálních filtrů

Filtr je speciální typ nástroje, který na vrstvu či celý obrázek aplikuje matematickou funkci a vrací vrstvu či obrázek v pozměněné formě. GIMP používá filtry pro různé typy efektů, o nichž pojednáme v této kapitole.

Filtry jsou v Gimpu rozděleny do několika skupin:

 • Rozostření

 • Barvy

 • Šum

 • Detekce hran

 • Vylepšení

 • Obecné

 • Efekty se sklem

 • Efekty se světlem

 • Zkreslení

 • Umění

 • Mapa

 • Vykreslení

 • WWW

 • Animace

 • Kombinace