9.5. Jiskřit

9.5.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Efekty se světlem/Jiskřit.

Tento filtr přidává do obrázku efekt jiskření.Používá nejsvětlejší body v obrázku, podle nastavené prahové hodnoty. Je těžké předvídat, kde se třpyt objeví. Můžete ale do obrázku na požadovaná místa přidat čistě bílé body.

9.5.2. Nastavení parametrů

Hodnoty parametrů můžete zadat pomocí posuvníků nebo vstupních polí.

Náhled

Nastavení parametrů filtru se interaktivně zobrazují v náhledu. Pomocí posuvníků můžete přesouvat náhled do jiných částí obrázku.

Práh jasu

Čím vyšší práh, tím více oblastí bude pokryto jiskrami (0.0-0.1).

Intenzita záře

Zvýšením této hodnoty se rozšíří střed i paprsky (0.0-1.0).

Délka hrotů

Délka paprsků (1-100). Snížení hodnoty zkrátí nejprve malé paprsky.

Počet hrotů

Počet počátečních bodů pro hroty (0-16). Jedná se o množství velkých hrotů. Malých hrotů je stejné množství. Pokud je číslo liché, jsou malé hroty naproti velký, pokud je číslo sudé, jsou velké hroty naproti sobě.

Úhel hrotu

Úhel prvního velkého hrotu k horizontále (-1 +360). -1 znamená náhodný úhel. Pokud má oblast obrázku více pixelů nad daný práh, každý z nich bude generovat jiskru. Pokud je úhel kladný, budou všechny poskládány na sobě. Pokud je úhel -1, každá jiskra bude náhodně natočená, což vyústí ve velké množství tenkých hrotů.

Hustota hrotů

Tato volba určuje množství jisker v obrázku. Značí část (0.0-1.0) všech možných jisker, které budou skutečně vykresleny.

Krytí

Pokud snížíte krytí (0.0-1.0), budou jiskry průsvitné a vrstva pod nimi bude prosvítat. Pokud jiná vrstva není, sníží se jejich sytost.

Náhodný odstín

Tato volba mění odstín jisker náhodným způsobem (0.0-1.0).

Náhodná sytost

Tato volba mění sytost jisker náhodným způsobem (0.0-1.0).

Zachovat jas

Všem centrálním pixelům přiřadí jas nejjasnějšího pixelu, čímž se zvýší celkový jas jisker.

Inverze

Místo výběru nejjasnějších bodů v obrázku se pracuje s nejtmavšími body, což vede k tmavým jiskrám.

Přidat obvod

Místo vytváření jisker v nejjasnějších bodech je vytvořen rám obrázku složený z mnoha jisker.

Barvy

Barva centrálních pixelů přidávaná v režimu Screen (Multiply pokud se pracuje inverzně).