2. Hlavní okna GIMPu

Přehled revizí
Revize $Revision: 1925 $ 2006-02-06 jfriedl

Obrázek 3.1. Snímek nejdůležitějších oken GIMPu

Snímek nejdůležitějších oken GIMPu

Snímek zobrazuje základní rozvržení oken GIMPu pro pohodlnou práci. Jsou na něm vidět tři okna:

1

Panel nástrojů: Panel nástrojů je srdcem Gimpu. Obsahuje hlavní nabídky, sadu ikon pro volbu nástrojů a další důležité ovládací prvky. Zavřením panelu nástrojů ukončíte celý GIMP.

2

Volby nástrojů: K Panelu nástrojů je zespoda připojen (přidokován, takže dohromady tvoří jedno okno) dialog Volby nástrojů. Ten zobrazuje nastavení pro právě zvolený, aktivní nástroj (v tomto případě nástroj pro výběr obdélníkové oblasti).

3

Okno obrázku: Každý obrázek otevřený v GIMPu se zobrazuje v samostatném okně. Lze otevřít mnoho obrázků současně, počet je omezen pouze systémovými zdroji. GIMP může běžet i bez otevřeného obrázku, ale v takovém případě není příliš užitečný.

4

Dialog Vrstvy: Tento dialog zobrazuje strukturu vrstev aktivního obrázku a umožňuje s vrstvami různým způsobem manipulovat. Nejjednodušší úpravy obrázků se bez práce s vrstvami obejdou, ale pro každou jen trochu náročnější práci je tento dialog nepostradatelný.

5

Stopy, Vzorky, Přechody: K dialogu Vrstvy je zespoda připojen (přidokován) dialog s několika kartami, které slouží k výběru a manipulaci se stopami, vzorky, přechody atd.

Popsaná okna tvoří základní, poměrně minimalistické pracovní prostředí GIMPu. Existuje mnoho dalších dialogů, které však uživatelé obvykle otevírají jen v případě potřeby. Ale Panel nástrojů, Volby nástrojů a dialog Vrstvy mají zkušení uživatelé po ruce neustále. Panel nástrojů je nejdůležitějším oknem GIMPu, pokud ho zavřete, ukončí se celý GIMP (v případě, že máte rozpracovaný neuložený obrázek, musíte ukončení odsouhlasit). Volby nástrojů jsou ve skutečnosti samostatným dialogem, ale v našem případě byly připojeny k panelu nástrojů tak, že tvoří jedno okno (dok). Tak to mívá nastaveno většina zkušených uživatelů, pro efektivní využití nástrojů jsou totiž jejich volby nezbytné. Dialog Vrstvy je nepostradatelný v případě, že pracujete s obrázkem složeným z více vrstev, což je, jakmile se s GIMPem trochu naučíte pracovat, téměř vždy.

[Poznámka] Poznámka

Pokud si rozvržení oken GIMPu pokazíte, lze ho jednoduše vrátit do původní podoby. Z nabídky Panelu nástrojů vyberte: SouborDialogyVytvořit nový dokVrstvy, kanály a cesty, získáte tím dialog Vrstvy, tak jak je ukázán na obrázku. Obdobným způsobem otevřete dialog Stopy: SouborDialogyVytvořit nový dokStopy, vzorky a přechody. Dialog Volby nástrojů otevřete rovněž ze stejné nabídky: SouborDialogyVolby nástrojů. Abyste získali stejné prostředí jako na obrázku, musíte ještě dialog Stopy spojit do jednoho doku s dialogem Vrstvy a dialog Volby nástrojů spojit s Panelem nástrojů. Jak to udělat se dozvíte v části Dokování dialogů. Panel nástrojů znovu vytvářet nemusíte, neboť je otevřen vždy,když GIMP běží.

Na rozdíl od jiných programů neumožňuje GIMP spojení všech ovládacích prvků i otevřených obrázků do jednoho společného okna. Vývojáři GIMPu jsou přesvědčeni, že něco takového by bylo velmi nepraktické a že je lepší okna ponechat na starost správci oken. Navíc by něco takového bylo velmi obtížné implementovat tak, aby to pracovalo na všech operačních systémech, na kterých GIMP funguje.

Staré verze GIMPu (do verze 1.2.5) byly odkázány na práci se samostatnými dialogy; pokročilí uživatelé měli na obrazovce mnoho samostatných gimpích oken, ve kterých ztráceli přehled. GIMP 2 je v tomto ohledu mnohem příjemnější, protože umožňuje dialogy navzájem spojovat (dokovat). (Nejenže jsou dialogy Vrstvy a Stopy na našem obrázku spojeny do jednoho okna, ale navíc každý z nich obsahuje karty s dalšími dialogy.) Bude vám chvíli trvat, než se s tímto systémem naučíte pracovat, ale doufáme, že se vám zalíbí.

Následující části vám vysvětlí, k čemu slouží jednotlivé prvky oken, které jsme vám právě ukázali, a jak se s nimi pracuje. Po jejich přečtení a po přečtení částí popisujících strukturu gimpích obrázků budete vědět dost, abyste mohli začít s GIMPem pracovat. Později si můžete přečíst další části příručky a nebo prostě vše zkoušet a učit se experimenty. Možnosti Gimpu jsou v podstatě neomezené. Přejeme vám mnoho radosti při jejich objevování!

2.1. Panel nástrojů

Obrázek 3.2. Panel nástrojů GIMPu

Panel nástrojů GIMPu

Panel nástrojů je srdcem Gimpu. Je to jediná část aplikace, kterou nemůžete zdvojit nebo naopak zavřít. Zavření Panelu nástrojů totiž znamená ukončení celého Gimpu. V této části je stručně popsáno, co v Panelu nástrojů najdete.

[Tip] Tip

Pokud v Panelu nástrojů, nejdůležitější části Gimpu, nad nějakou částí zastavíte ukazatel myši a necháte ho chvíli v klidu, objeví se obvykle „nástrojový tip“, který vám pomůže zjistit, k čemu daná část slouží a jak ji použít. V mnoha případech také můžete získat plnohodnotnou nápovědu k objektu, na který ukazuje myš, stisknutím klávesy F1.

1

Nabídka Panelu nástrojů: Tato nabídka je zvláštní tím, že některé z příkazů, které obsahuje nejsou dostupné z nabídek obrázků. Patří mezi ně příkazy pro nastavení předvoleb, vytvoření určitých dialogů atd. Nabídka je podrobně a systematicky popsána v části Nabídka Panelu nástrojů.

2

Ikony nástrojů: Tyto ikony jsou tlačítky pro aktivaci nástrojů Gimpu, které slouží k nejrůznějším účelům: výběru částí obrázku, malování, transformacím a mnoha dalším. V části Úvod do panelu nástrojů jsou popsány obecné základy práce s nástroji, v kapitole Nástroje jsou jednotlivé nástroje systematicky a podrobně popsány.

3

Barva popředí a pozadí: Barevné plochy představují aktuální barvu popředí a barvu pozadí Gimpu. Tyto barvy jsou používány při mnoha operacích. Kliknutím na jednu z barevných ploch se otevře dialog pro výběr barvy, který umožňuje aktivní barvu popředí nebo pozadí změnit. Kliknutím na zahnutou oboustrannou šipku se obě barvy vzájemně prohodí. Kliknutím na černobílou ikonku vlevo dole se barva pozadí nastaví na bílou a barva popředí na černou, tedy na výchozí hodnoty.

4

Stopa, Vzorek a Přechod Ikony v této části zobrazují aktivní stopu (kterou používají kreslící nástroje, mezi které se řadí i nástroje pro gumování či rozmazávání), aktivní vzorek (který se používá pro vyplňování částí obrázku) a aktivní přechod (který se používá tehdy, když nějaká operace vyžaduje plynule přecházející škálu barev). Kliknutím na kteroukoliv z těchto ikon se otevře dialogové okno, umožňující změnu stopy, vzorku či přechodu.

5

Aktivní obrázek: (Toto je nová vlastnost Gimpu 2.2.) V Gimpu můžete pracovat s mnoha obrázky současně, ale v každém okamžiku je pouze jeden z nich aktivní. V této části Panelu nástrojů je aktivní obrázek zobrazen v podobě ikony. Kliknutím na ní se otevře dialog se seznamem všech právě otevřených obrázků. Pomocí tohoto seznamu je možné aktivovat jiný obrázek, ale snadněji toho lze dosáhnout prostým kliknutím na okno požadovaného obrázku.

[Poznámka] Poznámka

Náhled aktivního obrázku v Panelu nástrojů je ve výchozím nastavení zakázán. Pokud ho chcete používat, můžete ho povolit v Předvolbách Panelu nástrojů .