2.2. Okno obrázku

Obrázek 3.3. Důležité součásti okna obrázku

Důležité součásti okna obrázku

V Gimpu je každý otevřený obrázek zobrazen v samostatném okně. (V některých případech může více oken zobrazovat obrázek jeden, ale není to obvyklé.) Nejprve popíšeme prvky, které jsou ve výchozím nastavení přítomné v běžném okně obrázku. Některé z nich mohou být odstraněny pomocí příkazů v nabídce Zobrazení, ale pravděpodobně to udělat chtít nebudete.

1

Záhlaví okna: Na vrchu okna obrázku pravděpodobně vidíte jeho záhlaví, které zobrazuje jméno obrázku a další informace o něm. Záhlaví okna nevytváří přímo GIMP, ale správce oken, takže se jeho vlastnosti mohou měnit v závislosti na používaném operačním systému, správci oken nebo motivu vzhledu. V dialogu Předvolby můžete nastavit, jaké informace se v záhlaví zobrazují.

2

Nabídka obrázku: Přímo pod záhlavím okna je zobrazena nabídka obrázku (pokud nebyla vypnuta). Poskytuje přístup v podstatě ke všem možným operacím s obrázkem (existuje několik „globálních“ operací dostupných jen z nabídky panelu nástrojů). Nabídku obrázku můžete otevřít také kliknutím pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrázku [2] , nebo kliknutím levým tlačítkem myši na malou ikonu „šipky“ v levém horním rohu okna obrázku. Vyberte si způsob, který vám nejlépe vyhovuje. Většina operací z této nabídky může být navíc vyvolána přímo z klávesnice pomocí klávesy Alt spolu s mnemonickou klávesou (podtrženou v názvu nabídky) či pomocí klávesových zkratek, pokud povolíte Používat dynamické klávesové zkratky v dialogu Předvolby.

3

Tlačítko nabídky: Kliknutí na toto tlačítko se otevře nabídka obrázku, seřazená do sloupce místo do vodorovné řady. Uživatelé mnemonik, kteří nechtějí mít viditelnou nabídku v liště mohou tuto nabídku otevřít stisknutím klávesy Shift-F10.

4

Pravítko: Ve výchozím uspořádání okna jsou pravítka umístěna nalevo a nad obrázkem a zobrazují souřadnice v obrázku. Jaké souřadnice se zobrazují, můžete nastavit. Ve výchozím nastavení se používají pixely, ale můžete nastavit i jiné jednotky, jak je popsáno dále.

Pravítka slouží také k vytváření vodítek. Pokud na pravítko kliknete a potáhnete myší do obrázku, vytvoří se vodítko, které lze použít k přesnému umisťování objektů v obrázku. Vodítka lze přesouvat kliknutím a tažením. Odstranit je lze přetažením mimo obrázek.

5

Přepínač rychlé masky: V levém dolním rohu okna obrázku je malé tlačítko, které zapíná a vypíná režim rychlé masky, což je jiný, a často nesmírně užitečný, způsob zobrazení vybrané oblasti v obrázku. Více se dozvíte v části Rychlá maska.

6

Souřadnice ukazatele: V levém dolním rohu okna obrázku, v levé části stavové lišty, je oblast zobrazující aktuální souřadnice ukazatele (kurzoru myši, pokud používáte myš), pokud je ukazatel umístěn nad obrázkem. Jednotky jsou tytéž, jako používají pravítka.

7

Nabídka jednotek: (Tato vlastnost je nová v Gimpu verze 2.2; neexistuje v Gimpu 2.0). Ve výchozím nastavení se pro pravítka a další účely používají pixely. Pomocí této nabídky můžete přepnout na používání palců, centimetrů či jiných jednotek. (Pokud tak učiníte, uvědomte si, že nastavení volby "Bod na bod" v nabídce Zobrazení ovlivňuje způsob, jakým se upraví velikost zobrazení: viz Bod na bod.

8

Nabídka zvětšení: (Tato vlastnost je nová v Gimpu verze 2.2; neexistuje v Gimpu 2.0). Existuje řada způsobů pro přibližování a oddalování obrázku, ale použití této nabídky je asi nejjednodušší.

9

Stavová oblast: Stavová oblast je v dolní části okna pod obrázkem. Ve výchozím nastavení po většinu času informuje o tom, jaká část obrázku je právě aktivní a kolik obrázek spotřebovává paměti. V předvolbách ale můžete zobrazované informace nastavit podle vlastního uvážení. Když provádíte časově náročnou operaci, informuje stavová oblast o tom, jaká operace se provádí a jak je daleko.

10

Tlačítko zrušit: V pravém dolním rohu okna obrázku se nachází tlačítko Zrušit. Pokud probíhá složitá, časově náročná operace (obvykle prováděná zásuvným modulem), a vy se během výpočtu rozhodnete, že ji vlastně provádět nechcete, použijte toto tlačítko.

[Poznámka] Poznámka

Některé zásuvné moduly na použití tohoto tlačítka reagují špatně a zanechají za sebou poškozené části obrázku.

11

Navigační kříž: Malé tlačítko ve tvaru kříže poblíž pravého dolního rohu okna obrázku. Pokud na něj kliknete a podržíte tlačítko myši stlačené, objeví se miniatura obrázku s orámovanou oblastí, která je v okně obrázku právě zobrazena. Tažením myši se stále stlačeným tlačítkem můžete zobrazenou oblast přesouvat. V případě velkých obrázků, z nichž je najednou v okně zobrazena jen malá část, to bývá nejpohodlnější způsob navigace. (Další metody navigace v obrázku jsou popsány v části Dialog Navigace . (Pokud má vaše myš prostřední tlačítko, můžete se v obrázku pohybovat jeho stisknutím a tažením.)

12

neaktivní oblast okolo obrázku: Neaktivní oblast kolem obrázku. Nemůžete na ní aplikovat žádné filtry či jiné grafické operace.

13

Pohled na obrázek: Nejdůležitější část okna obrázku je samozřejmě samotný obrázek, respektive pohled na něj.

14

přepínač změny velikosti obrázku: Je-li toto tlačítko zmáčknuto, změní se při změně velikosti okna i velikost pohledu na obrázek (jeho přiblížení, zoom).[2] Na počítačích Macintosh lze použít Ctrl a levé tlačítko myši.