4.2. Dialog obrázky

Obrázek 12.43. Dialog Obrázky

Dialog Obrázky

Dialog Obrázky zobrazuje seznam obrázků otevřených v Gimpu, každý obrázek má v dialogu náhled. Tento dialog je užitečný, pokud je na obrazovce mnoho překrývajících se obrázků – usnadňuje v takové situaci aktivaci a vyzvednutí požadovaného obrázku.

4.2.1. Vyvolání dialogu

Dialog Obrázky je dokovatelný, více o této funkci viz část Dokování dialogů. Lze jej aktivovat několika způsoby.

  • Z nabídky panelu nástrojů volbou SouborDialogyObrázky.

  • Z nabídky okna obrázku volbou DialogyObrázky.

  • Z nabídky karty libovolného dokovatelného dialogu volbou Přidat kartuObrázky.

4.2.2. Použití dialogu Obrázky

Pokud je v nabídce karty aktivována volba Zobrazovat výběr obrázku, zobrazuje se zcela nahoře v dialogu jméno právě aktivního obrázku. V režimu mřížky je to nadbytečné, nicméně přesto je jméno zobrazeno.

Ve střední části jsou v seznamu a nebo mřížce zobrazeny všechny otevřené obrázky. Požadovaný obrázek lze vyzvednout a aktivovat dvojitým poklepáním na jeho název nebo náhled.

V dolní části dialogu jsou tři tlačítka, která umožňují s obrázkem provádět následující operace:

Režim seznamu a mřížky, velikost náhledu

V každém dialogu s náhledy lze přizpůsobit zobrazení náhledů podle potře uživatele. Více viz Dokování

Vyzvednout zobrazení tohoto obrázku

: Zvolený obrázek je přesunut do popředí.

Vytvořit nové zobrazení tohoto obrázku

Vytvoří nový pohled na vybraný obrázek.

Smazat

zatím neimplementováno.