4. Image Management Related Dialogs

4.1. Dialog Buffery

Obrázek 12.40. Dialog buffery

Dialog buffery

Buffery jsou dočasná skladiště obrazových dat, která se tvoří, pokud zkopírujete nebo vyjmete část kreslící plochy (vrstvy, masky vrstvy atd.). Pokud použijete příkaz UpravitBufferKopírovat nebo UpravitBufferVyjmout, jsou data zkopírována do globálního bufferu. Pokud použijete příkaz UpravitBufferKopírovat pojmenované nebo UpravitBufferVyjmout pojmenované, Objeví se dialog, ve kterém je třeba zadat jméno bufferu pro kopírovaná či vyjímaná data. Neexistuje žádné omezení maximálního počtu bufferů, které lze vytvořit, kromě, samozřejmě, dostupné paměti.

Dialog Buffery zobrazuje obsah všech existujících pojmenovaných bufferů a umožňuje s nimi různým způsobem nakládat. Zcela nahoře ukazuje i obsah globálního bufferu, ale s ním dialog neumožňuje provádět žádné operace.

[Výstraha] Výstraha

Pojmenované buffery se neukládají mezi jednotlivými sezeními s Gimpem. Jedinou možností, jak je uchovat, je vložit jejich obsah do obrázku.

4.1.1. Vyvolání dialogu

Dialog Buffery je dokovatelný dialog; více se o dokování dozvíte v části Dialogy a dokování. Dialog lze vyvolat několika způsoby:

  • Z nabídky panelu nástrojů volbou SouborDialogyBuffery.

  • Z nabídky obrázku volbou DialogyBuffery.

  • Z nabídky karty libovolného dokovatelného dialogu volbou Přidat kartuBuffery.

4.1.2. Používání dialogu Buffery

Obrázek 12.41. Nabídka dialogu Buffery

Nabídka dialogu Buffery

Příkazy pro práci s buffery zadávané tlačítky v dialogu nebo z jeho kontextové nabídky jsou vždy aplikovány na tzv. aktivní buffer. Aktivovat buffer lze kliknutím na něj v seznamu nebo mřížce dialogu. Dvojité kliknutí na buffer způsobí jeho vložení do aktivního obrázku; je to nejrychlejší způsob aktivace příkazu „Vložit buffer“.

Ve spodní části dialogu jsou čtyři tlačítka. Jejich funkci mohou zastat také ekvivalentní příkazy dostupné z kontextové nabídky dialogu Buffery a z podnabídky UpravitBuffer nabídky obrázku.

4.1.2.1. Režim mřížky a seznamu

Obrázek 12.42. Dialog Buffery v režimu mřížky

Dialog Buffery v režimu mřížky

V nabídce karty dialogu Buffery můžete volit mezi režimem Zobrazit jako mřížku a Zobrazit jako seznam. V režimu mřížky se buffery zobrazují jako náhledy jejich obsahu uspořádané v pravidelné mřížce, v režimu seznamu jsou uspořádány jako seznam, který kromě náhledu obsahuje jméno bufferu a jeho rozměry v pixelech.

[Poznámka] Poznámka

Velikost náhledů bufferů v dialogu můžete změnit pomocí podnabídky „Velikost náhledu“ v nabídce karty tohoto dialogu.

4.1.2.2. Buttons at the bottom
Vložit buffer

Tento příkaz vloží obsah zvoleného bufferu do aktivního obrázku jako plovoucí výběr. Jediný rozdíl mezi tímto příkazem a běžným příkazem Vložit je ten, že místo globálního bufferu schránky používá zvolený pojmenovaný buffer.

Vložit buffer do

Tento příkaz vloží obsah zvoleného bufferu do aktivního výběru obrázku, jako plovoucí výběr. Jediný rozdíl mezi tímto příkazem a běžným příkazem Vložit do je ten, že místo globálního bufferu schránky používá zvolený pojmenovaný buffer.

Vložit buffer jako nový

Tento příkaz vytvoří nový jednovrstvý obrázek z obsahu zvoleného pojmenovaného bufferu. Jediný rozdíl mezi tímto příkazem a běžným příkazem Vložit jako nový je ten, že místo globálního bufferu schránky používá zvolený pojmenovaný buffer.

Odstranit buffer

Tento příkaz smaže zvolený pojmenovaný buffer. GIMP se neptá na potvrzení této akce. Globální buffer smazat nejde.