7.9. Zaostřit

Tato funkce je opak prolnutí výběru. Nahrazuje plynulý přechod výběru do nevybraných oblastí ostrou hranicí.

[Poznámka] Poznámka

Nepopleťte tuto funkci se zásuvným modulem Doostřit a jemu podobnými, které slouží k zaostřování obrázku, nikoliv výběru.

7.9.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat z nabídky obrázku volbou VýběrZaostřit.