5.4. Nástroj Křivky

Přehled revizí
Revize $Revision: 1968 $ 2006-03-02 jfriedl

Nástroj Křivky je nejpokročilejší nástroj pro úpravu barevnosti obrázků.

5.4.1. Aktivace nástroje

  • Nástroj křivky lze vyvolat z nabídky obrázku následujícím způsobem: Nástroje/ Nástroje barev/Křivky.

5.4.2. Úprava barevných křivek

Obrázek 11.27. Curves tool Nástroj Křivky

Curves tool Nástroj Křivky

Kanál

Tato volba nabízí pět možností: Jas, Červená, Zelená, Modrá a Alfa.

Obnovit kanál

Tímto tlačítkem zrušíte všechny změny ve vybraném kanálu.

Tlačítka lineární a logaritmický

Pomocí tlačítek v pravém horním rohu dialogu můžete přepínat mezi lineárním a logaritmickým zobrazením histogramu. Přepínat mezi nimi můžete i v dialogu Volby nástrojů.

Hlavní editační oblast

Spodní část vodorovného proužku (osy x) představuje vstupní hodnoty (v rozsahu 0-255). Svislý proužek (osa y) a horní část vodorovného proužku (osy x) představují měřítko výstupních hodnot daného kanálu.

Kontrolní křivka, zobrazená na pozadí se sítí, sahá ve výchozím nastavení z levého dolního rohu do pravého horního rohu. V levém horním rohu se zobrazují souřadnice kurzoru. Pokud na křivku kliknete, vytvoří se kontrolní bod, který můžete tažením přesouvat a upravovat tak tvar křivky. Pokud kliknete mimo křivku, kontrolní bod se také vytvoří a tvar křivky se upraví tak, aby křivka vytvořeným bodem procházela.

každý bod na křivce představuje určitou vstupní hodnotu (x) odpovídající výstupní hodnotě (y). Pokud například FIXME

Chcete-li smazat všechny kontrolní body (kromě obou konců), klikněte na tlačítko Obnovit kanál. Chcete-li odstranit pouze jeden kontrolní bod, přetáhněte ho na jiný nebo mimo mřížku.

Všechny kanály

Tlačítko Otevřít umožňuje nahrát uložené nastavení křivek pro všechny kanály ze souboru.

Tlačítko Uložit umožňuje uložit nastavení křivek všech kanálů do souboru pro pozdější použití.

Typ křivky

Plynulá: tato volba omezuje křivku na plynulé, zaoblené tvary. Výsledek je tak jemnější a realističtější než v případě následující volby.

Volná ruka : tato volba umožňuje kreslit křivku zcela volně bez omezení tvaru. Pokud body rozmístíte po celé síti, dosáhnete těžko předpovídatelných výsledků.

Náhled

Pokud je zaškrtnutá volba Náhled, všechny změny se okamžitě dynamicky promítají do obrázku.

Volby nástroje Křivky

Ačkoliv tento nástroj není ve výchozím nastavení spučástí Panelu nástrojů, má pod ním umístěn dialog s volbami. Jedná se o tyto volby:

Měřítko histogramu

Tyto dvě volby mají stejnou funkci jako obdobná tlačítka v dialogu Křivky.

Průměrný vzorek

Tento posuvník nastavuje poloměr pro výběr barvy v obrázku.