5.5. Posterizovat

Tento nástroj je určen ke snížení počtu barev ve výběru nebo aktivní vrstvě a dosažení efektu známého jako posterizace. Celkový charakter obrázku zůstává v rámci možností (podle počtu ponechaných barev) zachován.

5.5.1. Aktivace nástroje

Dialog nástroje Posterizovat lze vyvolat z nabídky obrázku volbou NástrojeNástroje barevPosterizovat.

5.5.2. Volby

Obrázek 11.28. Posterize tool options

Posterize tool options

Úrovně posterizace

Posuvník Úrovně posterizace a sousední přírůstkové pole umožňují nastavit (v rozsahu 2-256) množství úrovní v jednotlivých barevných kanálech obrázku. Celkové maximální množství barev v obrázku je rovno počtu úrovní v barevném kanálu umocněnému počtem barevných kanálů (v případě úrovně posterizace = 2 a RGB obrázku je to dohromady 23 = 8).

Náhled

Je-li zaškrtnut přepínač Náhled, promítají se změny nastavení ihned interaktivně do obrázku.