2.4. Nástroj Inteligentní nůžky

Obrázek 11.5. Ikona nástroje Inteligentní nůžky v Panelu nástrojů.

Ikona nástroje Inteligentní nůžky v Panelu nástrojů.

Inteligentní nůžky jsou velmi zajímavým nástrojem – spojují některé vlastnosti lasa, cest a řadu svých jedinečných vlastností. Nůžky jsou užitečné, pokud chcete vybrat oblast ohraničenou ostrým přechodem barev. Nůžky se používají tak, že klikáním na hranice oblasti, kterou se snažíte vybrat, vytváříte řadu kontrolních bodů neboli uzlů. Nástroj tyto body spojuje hranicí, která sleduje kontrastní hranice barev nalezené v dané oblasti. Pokud máte trochu štěstí, odpovídá takto nalezení hranice hranicím oblasti, kterou se snažíte vybrat.

Při každém kliknutí levým tlačítkem myši se vytvoří nový kontrolní bod spojený s předchozím křivkou, která se snaží sledovat hrany v obrázku. Chcete-li výběr ukončit, klikněte na první kontrolní bod (kurzor se změní, pokud jste na správném místě). Křivku můžete upravit tažením kontrolních bodů nebo vytvářením nových. Když jste s tvarem křivky spokojeni, klikněte kamkoliv dovnitř, křivka se tak změní na klasický výběr.

[Varování] Varování

Dejte pozor, abyste neklikli dovnitř oblasti vymezené křivkou dříve, než jste s jejími úpravami zcela hotovi. Jakmile je totiž křivka převedena na výběr, není cesty zpět (funkce zpět vás vrátí před použití nůžek, na začátek) a budete muset křivku nůžkami vytvořit zcela znovu. Také si dávejte pozor, abyste se nepřepnuli do jiného nástroje, jinak ztratíte všechny pracně vytvořené kontrolní body.

Bohužel algoritmus používaný nůžkami má své chyby a proto je výsledek jeho použití často příliš hrubý a nepřesný. Lze to napravit přepnutím do režimu rychlé masky a opravou problematických částí pomocí kreslících nástrojů. Většina lidí před nůžkami upřednostňuje nástroj Cesty, protože, i když nemá schopnost inteligentně vyhledávat hrany v obrázku, jím vytvořené cesty přetrvávají, dokud je nesmažete, a lze je kdykoliv upravovat.

2.4.1. Aktivace nástroje

Inteligentní nůžky lze vyvolat z nabídky obrázku volbou NástrojeNástroje pro výběrInteligentní nůžky; z Panelu nástrojů kliknutím na ikonu nůžek nebo klávesnicí zkratkou i.

2.4.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Nástroj Inteligentní nůžky nemá žádné zvláštní modifikační klávesy, pouze ty, které jsou společné všem nástrojům pro výběr. Jejich popis najdete v kapitole Nástroje pro výběr.

2.4.3. Volby

Obrázek 11.6. Volby nástrojů pro Inteligentní nůžky

Volby nástrojů pro Inteligentní nůžky

[Poznámka] Poznámka

Volby společné všem nástrojům pro výběr jsou popsané v kapitole Nástroje pro výběr. Zde jsou popsány jen zvláštní volby Inteligentních nůžek.

Zobrazit interaktivní hranici

Pokud je tato volba povolena, zobrazuje se při umisťování nového kontrolního bodu křivka interaktivně. Pokud je zakázána, je kontrolní bod s předchozím bodem spojen úsečkou a výslednou křivku uvidíte až po uvolnění tlačítka myši. Na pomalých počítačích, pokud jsou body daleko od sebe, to může znamenat znatelné urychlení. (Tato volba nefunguje při přesouvání již existujících kontrolních bodů.)