2.2. Dialog Kanály

Obrázek 12.6. The Channel dialog

The Channel dialog

Dialog Kanály je hlavním rozhraním pro úpravy a správu kanálů. Smysl kanálů je dvojí. Proto je dialog rozdělen do dvou částí. První je určena pro barevné kanály a druhá je určena pro masky výběru.

Barevné kanály: Barevné kanály se týkají obrázku a nikoliv určité vrstvy. K zobrazení celého přirozeného barevného spektra jsou potřeba tři základní barvy. GIMP používá jako základní barvy červenou, zelenou a modrou (režim RGB). První tři kanály představují tyto základní barvy a jejich hodnoty v každém bodu obrázku ( Červená, Zelená a Modrá ). Před každým kanálem je malý náhled zobrazující v šedé škále daný kanál, bílá představuje 100% dané základní barvy, černá představuje 0% dané základní barvy. V případě, že váš obrázek není barevný, ale ve stupních šedi, existuje pouze jeden primární kanál zvaný Šedá. Pokud se jedná o obrázek v indexovaných barvách, existuje také jediný kanál, který se jmenuje Indexovaná. Dále existuje volitelný sekundární kanál zvaný Alfa. Ten nese informace o průhlednosti jednotlivých pixelů v obrázku. V jeho náhledu značí bílá barva neprůhledné a černá průhledné oblasti. Pokud obrázek vytvoříte bez průhlednosti, není alfa kanál přítomný. Můžete ho však přidat pomocí nabídky dialogu vrstvy. Pokud máte v obrázku více než jednu vrstvu, GIMP vytvoří alfa kanál automaticky.

[Poznámka] Poznámka

GIMP nepodporuje barevné režimy CMYK a YUV.

Obrázek 12.7. Příklad kanálů v obrázku

Příklad kanálů v obrázku

Příklad kanálů v obrázku

Příklad kanálů v obrázku

Příklad kanálů v obrázku

Příklad kanálů v obrázku


Obrázek vpravo je rozložen do tří barevných kanálů (červený, zelený a modrý) a alfa kanálu pro průhlednost. Na obrázku vpravo je průhlednost znázorněna jako šachovnice (jakoby prosvítající zpoza obrázku). V barevných kanálech, bílá je vždy bílá, neboť jsou v ní přítomny všechny barvy, a černá je vždy černá. Červená čepička je jasně viditelná v červeném kanálu ale v ostatních barevných kanálech není téměř patrná. Totéž platí pro čistě zelenou a čistě modrou, které jsou také viditelné jen ve svých vlastních kanálech.

2.2.1. Vyvolání dialogu

Dialog Kanály lze vyvolat několika způsoby:

 • z nabídky Panelu nástrojů: SouborDialogyKanály

 • z nabídky obrázku: DialogyKanály

 • z nabídky jiného dialogu: Přidat kartuKanály

2.2.2. Použití dialogu kanály

2.2.2.1. Přehled

nahoře jsou barevné kanály a případně volitelný alfa kanál. jsou vždy ve stejném pořadí a není možné je smazat. Masky výběru jsou popsané níže a jsou zobrazeny v dialogu jako seznam. Každý kanál je v seznamu zobrazen jako náhled. Kliknutím pravým tlačítkem myši na dialog kanálu otevře nabídku kanálu.

2.2.2.2. Atributy kanálu

Každý kanál zobrazený v seznamu má své atributy. Hlavním atributem je jméno kanálu. Jméno masek výběru můžete upravit po dvojitým kliknutím. Dvojité kliknutí na náhled otevře celý dialog, ve kterém můžete kromě jména nastavit i vizuální aspekty zobrazení kanálu v okně obrázku. Před náhledem může být ikona oka: Kliknutím na ikonu oka se přepíná viditelnost kanálu v okně obrázku. Pokud například učiníte modrá kanál neviditelným, bílá barva v obrázku zežloutne, protože žlutá barva je vůči modré doplňková. Pokud zneviditelníte alfa kanál, stane se vše zcela průhledným a uvidíte jen šachovnici představující pozadí za obrázkem. Toto pozadí lze nastavit v Předvolbách. Ikona řetězu umožňuje seskupování kanálů pro operace nad více kanály současně.

[Výstraha] Výstraha

Aktivované kanály jsou v dialogu zvýrazněny (barevně vysvíceny). Kliknutím na kanál v seznamu přepnete jeho aktivaci. Deaktivace barevného kanálu mívá vážné důsledky. Pokud například zakážete modrý kanál, všem pixelům přidávaným do obrázku bude chybět modrá složka a proto se například bílá bude jevit jako k modré doplňková žlutá barva.

2.2.2.3. Správa kanálů

Pod seznamem kanálů je sada tlačítekumožňujících provádět s kanály základní operace.

Upravit atributy kanálu,

je aktivní jen pro masky výběru. Umožňuje změnit Název kanálu a viditelnost kanálů v okně obrázku – průhlednost a barvu masky kanálu v okně obrázku. Kliknutím na barevnou oblast se otevře klasický dialog pro výběr barev v GIMPu.

Nový kanál

umožňuje vytvořit nový kanál pro uložení výběru. V zobrazeném dialogu můžete měnit krytí a barvu pro reprezentaci kanálu v okně obrázku.

Kanál výš

je dostupný pouze pro masky výběru. Umožňuje přesunout kanál v seznamu o příčku výše. Spolu s klávesou Shift umožňuje přesunout seznam až na vrchol seznamu.

Kanál níž

Umožňuje přesunout kanál v seznamu o příčku níže. Spolu s klávesou Shift přesune kanál až naspod seznamu.

Duplikovat kanál

Umožňuje vytvořit kopii aktivního kanálu. Jméno kanálu je doplněno číslem.

[Tip] Tip

Duplikovat můžete i barevný nebo alfa kanál. Je to zajímavý způsob, jak si vytvořit jejich kopii a použít ji později jako výběr v obrázku.

Kanál do výběru

umožňuje přeměnit kanál na výběr. Ve výchozím nastavení výběr odvozený z kanálu nahradí jakýkoliv stávající výběr. Lze to však změnit pomocí modifikačních kláves.

 • Shift: výběr odvozený z kanálu se přičte ke stávajícímu aktivnímu výběru. Výsledkem je sjednocení výběrů.

 • Ctrl: výběr odvozený z kanálu se od stávajícího výběru odečte. Výsledkem je rozdíl.

 • Shift-Ctrl: výsledkem je průnik výběru odvozeného z kanálu a stávajícího výběru. Jsou zachovány pouze společné části.

Odstranit kanál

je dostupný pouze pro masky výběru. Umožňuje smazat aktivní kanál.

2.2.2.4. Nabídka Kanály

Obrázek 12.8. Nabídka Kanály

Nabídka Kanály

Přehled

Kontextovou nabídku kanálů vyvoláte kliknutím pravého tlačítka myši na náhled kanálu. Nabídka obsahuje stejné příkazy pro práci s kanály, jaké nabízí tlačítka dialogu. Jediným rozdílem jsou operace převodů kanálu do výběru, v nabídce má každá z nich svou samostatnou položku.

 • Upravit atributy kanálu, Nový kanál, Kanál výš, Kanál níž, Duplikovat kanál, Odstranit kanál: viz Správa kanálů.

 • Kanál do výběru: Výběr odvozený z kanálu zcela nahradí jakýkoliv předchozí aktivní výběr.

 • Přidat do výběru: Výběr odvozený z kanálu je k předchozímu aktivnímu kanálu přidán. Výsledný výběr je jejich součtem.

 • Ubrat z výběru: Výběr odvozený z kanálu je od předchozího aktivního výběru odečten. Výsledný výběr je jejich rozdílem.

 • Průnik s výběrem: Výsledný výběr je průnikem výběru odvozeného z kanálu a předchozího aktivního výběru. Součástí nového výběru jsou pouze společné části obou výběrů.

2.2.3. Masky výběru

Kanály lze používat k ukládání výběrů. Kliknutí na tlačítko rychlé masky v Okně obrázku automaticky vytvoří nový kanál nazvaný Rychlá maska. Ikona před jménem kanálu zobrazuje náhled výběru. V gimpu je k dispozici řada nástrojů pro výběr, jako je výběr obdélníku nebo volný výběr. Maky výběru jsou grafickým znázorněním výběru v podobě šedého kanálu, kde bílé pixely jsou vybrané a černé nikoliv. Šedé pixely jsou vybrány částečně. Lze si je představit jako prolnutí výběru, plynulý přechod mezi vybranými a nevybranými oblastmi. To je důležitá obrana proti ošklivým artefaktům při vyplňování výběru barvou nebo jeho vymazáním.

Vytvoření masky výběru

Existuje řada způsobů, jak vytvořit masku výběru. Z nabídky obrázku můžete, pokud existuje aktivní výběr, zvolit Vybrat/Uložit do kanálu. Tlačítko v levém dolním rohu okna obrázku vytvoří rychlou masku, jejíž obsah je vytvořen z aktivního výběru. Z dialogu kanálů kliknutím na Nový kanál nebo kontextové nabídky.

2.2.3.1. Používání masek výběru

Jakmile je kanál vytvořen, aktivní (barevně zvýrazněn v dialogu Kanály), viditelný (je zobrazena ikona oka v dialogu Kanály) a zobrazen vyhovujícím způsobem (barva, průhlednost), můžete na něm začít pracovat s pomocí kreslících nástrojů. Důležité jsou použité barvy. Pokud zvolíte něco jiného než černou, bílou či odstín šedi, bere se v potaz hodnota barvy (jas). Když jste s úpravami hotovi, můžete masku převést zpět na výběr kliknutím na tlačítko Kanál do výběru nebo pomocí kontextové nabídky.

[Tip] Tip

Masky výběru můžete upravovat nejen pomocí kreslících nástrojů, ale i dalšími nástroji. Můžete například používat nástroje pro výběr a vybrané oblasti vyplňovat jednolitou barvou nebo přechody či vzorky. Pomocí většího množství masek můžete vytvořit velmi složité výběry. Masky výběru jsou pro výběr zhruba tím, co vrstvy pro obrázek.

[Výstraha] Výstraha

Dokud je maska výběru aktivní, pracujete s maskou a nikoliv s obrázkem. Chcete-li opět pracovat s obrázkem, musíte deaktivovat všechny masky výběru. Nezapomeňte také zakázat zobrazování masek v obrázku odstraněním ikon oka. Také si zkontrolujte, že jsou aktivovány a zobrazovány všechny barevné a alfa kanály.

2.2.4. Rychlá maska

Obrázek 12.9. Dialog Quick Mask

Dialog Quick Mask

Rychlá maska je dočasná maska výběru určená k malbě výběru. Dočasná znamená, že na rozdíl od běžné masky výběru nebude po převedení do výběru uložená do seznamu. Nástroje pro výběr při tvorbě složitého výběru občas narážejí na hranice svých možností. Použití rychlé masky může v takových případech přinést mnohem lepší výsledky.

2.2.4.1. Aktivace nástroje
 • Rychlou masku lze aktivovat z nabídky obrázku volbou Vybrat/Přepnout rychlou masku.

 • Rychlou masku lze také aktivovat kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu obrázku (na snímku obrazovky je červeně zvýrazněné).

 • Rychlou masku lze také aktivovat klávesovou zkratkou Shift+Q.

2.2.4.2. Vytvoření rychlé masky

Režim rychlé masky zahájíte kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu okna obrázku. Pokud ve vašem obrázku byl aktivní výběr, bude jeho obsah zobrazen beze změny, zatímco všechno ostatní bude pokryto průsvitnou červenou barvou. Pokud aktivní výběr neexistoval, bude touto barvou pokryt celý obrázek. Masku můžete kdykoliv skrýt kliknutím na ikonu oka před kanálem Rychlá maska. V dialogu Kanály můžete dvojitým poklepáním na jméno kanálu rychlé masky nebo jeho náhled zobrazit dialog, ve kterém můžete změnit atributy rychlé masky. Můžete zde změnit krytí a barvu použitou k jejímu zobrazení. jste-li v režimu rychlé masky, ujistěte se, že je rychlá maska v seznamu vybrána a barevně zvýrazněna a začněte ji upravovat pomocí libovolných nástrojů. Maska je uložena v podobě šedých tónů, k rozšíření vybrané oblasti používejte bílou barvu, černou k jejímu zmenšení. Oblasti v šedých odstínech jsou oblasti přechodné, částečně vybrané. Jakmile je maska hotova, klikněte znovu na tlačítko v levém dolním rohu okna obrázku a rychlá maska bude opět převedena na výběr. Smyslem rychlé masky je možnost upravovat výběr pomocí kreslících nástrojů bez nutnosti starat se o masky výběru. Hodí se dobře k oddělení objektu od pozadí.

2.2.4.3. Použití rychlé masky

Popis

1

Snímek okna obrázku s aktivovanou rychlou maskou. Rychlá maska je vyplněna přechodem od černé (vlevo) po bílou (vpravo).

2

Rychlá maska je opět převedena na výběr. Hranice výběru je vidět uprostřed obrázku.

3

V režimu výběru je vytvořen tah štětcem. Vlevo je čára plně vytvořena, ale směrem vpravo se vytrácí.

Po stisknutí tlačítka rychlé masky je vytvořen dočasný 8bitový (0-255) kanál, do kterého je uložen stávající výběr. Obrázek se pokryje červeným průsvitným závojem, který představuje nevybrané části. K úpravě výběru v rychlé masce lze použít libovolný kreslící nástroj. Měla by se k tomu používat jen škála odstínů šedi, bílá představuje vybrané oblasti. Jakmile rychlou masku vypnete, zobrazí se upravený výběr, ale kanál rychlé masky zmizí.

[Tip] Tip

Chcete-li výběr vyrobený pomocí rychlé masky uložit v trvalém kanálu, zvolte v nabídce obrázku Vybrat/Uložit do kanálu.

2.2.4.4. Použití
 1. Otevřete obrázek nebo vytvořte Nový dokument.

 2. Aktivujte rychlou masku pomocí tlačítka v levém dolním rohu okna obrázku. Pokud existuje výběr, rychlá maska se vytvoří podle něj.

 3. Zvolte libovolný kreslící nástroj a pomocí černé, bílé a odstínů šedi upravte rychlou masku.

 4. Zrušte rychlou masku opětovným kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu okna obrázku.