6.3. Nástroj Měřidlo

Obrázek 11.31. Measure tool

Measure tool

Měřidlo se používá k zjištění vzdáleností a úhlů v obrázku. Kliknutím a tažením Měřidlem v obrázku můžete zjistit úhel a počet pixelů či jiných jednotek mezi bodem, na který bylo kliknuto, a aktuální polohou kurzoru. Údaje se zobrazují ve stavové liště a lze je také zobrazit v Informačním okně.

Pokud tlačítko uvolníte, zůstane měřidlo v obrázku a na další pohyb myši nereaguje. Chcete-li pokračovat v měření ze stejného počátečního bodu, můžete kliknout na koncový bod měření (kurzor se nad ním změní v kříž). Pokud kliknete kamkoliv jinam do obrázku, provede se měření z nového počátečního bodu.

6.3.1. Stavová lišta

Naměřené údaje jsou zobrazeny ve stavové liště v dolní části okna. Zleva doprava to jsou:

6.3.2. Aktivace nástroje

  • Měřidlo lze vyvolat z nabídky obrázku volbou Nástroje/ Měřidlo.

  • Měřidlo lze aktivovat také kliknutím na ikonu měřidla v Panelu nástrojů

6.3.3. Modifikační klávesy

Výchozí

Stisknutí Ctrl během tažení myší omezuje úhel, pod kterým může být umístěno měřidlo, na násobky 15 stupňů. To je užitečné, chcete-li přesně změřit například vodorovnou nebo svislou vzdálenost.

Kliknutí na koncový bod měřidla spolu se stisknutou klávesou Ctrl umístí na místo koncového bodu vodorovné vodítko.

Kliknutí na koncový bod měřidla spolu se stisknutou klávesou Alt (Shift-Alt pokud správce oken odchytává klávesu Alt) umístí na místo koncového bodu svislé vodítko.

Ctrl-Alt umožňuje přesouvat již umístěné měřidlo v obrázku.

6.3.4. Volby

Přehled

Měřidlo má k dispozici pouze jedinou volbu.

Použít informační okno

Je-li tato volba aktivní, zobrazí se naměřené údaje ve zvláštním informačním okně.