6.4. Nástroj text

Obrázek 11.32. The Text tool in Toolbox

The Text tool in Toolbox

Nástroj Text umožňuje do obrázku umístit písmo v podobě kratšího či delšího textu. Pokud tímto nástrojem do obrázku kliknete, otevře se Textový editor, ve kterém můžete požadovaný text napsat.

6.4.1. Aktivace nástroje

  • Nástroj Text lze vyvolat z nabídky obrázku volbou Nástroje/ Text.

  • Nástroj lze rovněž vyvolat kliknutím na jeho ikonu v panelu nástrojů:

6.4.2. Klávesové zkratky (výchozí)

t

Stisknutí klávesy t přepne aktivní nástroj na Text.

6.4.3. Volby

Přehled

Volby nástroje Text jsou dostupné po dvojitém kliknutí na ikonu nástroje v panelu nástrojů:

Písmo

Písma v Gimpu lze volit dvěma způsoby. První možností je použití seznamu v dialogu Písma. Druhou možností je výběr z nabídky zde ve volbách nástroje Text. Obě metody umožňují volit ze všech fontů nainstalovaných v grafickém prostředí. Zvolené písmo je ihned interaktivně použito na text.

Velikost

Tato volba nastavuje písma v některé z volitelných jednotek.

Hinting

Pokud je tato volba aktivní, používá se pro vykreslení malých velikostí písma tzv. hinting, což je metoda vylepšování tvarů jednotlivých písmen pomocí speciálních pokynů v definici písma.

Vnutit použití auto-hinteru

Auto-hinter se pokouší automaticky vypočítat informace pro lepší zobrazení písmen malé velikosti.

Vyhlazování

Vyhlazování (neboli antialiasing) vyhladí zubaté hrany písma. Je toho dosaženo mírným rozmazáním okrajů písma. Vyhlazování může nesmírně vylepšit vizuální dojem z písma. Ovšem u malých velikostí může vyhlazování zhoršit čitelnost písma.

Barva

Barva písma. Jedná se obarvu popředí Gimpu. Můžete ji nastavit i zde ve volbách nástroje Text kliknutím na barevnou plochu. Tím se otevře dialog pro volbu barvy.

Zarovnat

V této volbě lze kliknutím na některou z názorných ikon zvolit způsob zarovnání textu.

Odsazení

Ovládá odsazení první řádky od okraje.

Rozestup řádků

Tato volba ovládá rozestup řádků textu. Nastavení je interaktivní, okamžitě se promítá do napsaného textu. Číslo nevyjadřuje prostor mezi řádky, nýbrž kolik je od něj odečteno (pokud je záporné) nebo kolik je k němu přičteno (pokud je kladné).

Vytvořit cestu z textu

Toto tlačítko vytvoří z textu cestu.

6.4.4. Textový editor

Přehled

Toto dialogové okno se otevře, pokud do obrázku kliknete nástrojem Text. Je to velice jednoduchý textový editor, který umožňuje psát text o více řádcích. Neumí automaticky zalamovat řádky, to musíte dělat ručně pomocí klávesy Enter.

Psaný text se interaktivně zobrazuje v obrázku v obdélníku, jehož levý horní roh je v místě, na které jste klikli.

Text můžete libovolně upravovat a měnit nastavení písma ve volbách nástroje Text.

Textem můžete v obrázku i pohybovat pomocí nástroje Přesun, tím se ale zavře textová editor. Ten ale můžete znovu otevřít a text tak upravovat i po jeho přesunutí.

Jakmile začnete psát, vytvoří se pro text speciální textová vrstva (je viditelná v dialogu Vrstvy). V obrázku s takovouto vrstvou (tj. obrázku otevřeném v Gimpu nebo uloženém jako .xcf soubor) můžete kdykoliv znovuotevřít textový editor a existující text upravovat. Dosáhnete toho aktivací textové vrstvy v dialogu Vrstvy a kliknutím do ní nástrojem Text.

Chcete-li do obrázku přidat další text, klikněte na netextovou vrstvu — otevře se tak nový textový editor a vytvoří se nová textová vrstva pro zadání nového textu. Chcete-li editovat jiný text, aktivujte jeho vrstvu a klikněte do ní nástrojem Text.

Načíst text ze souboru

Text lze nahrát z textového souboru, není nutné ho psát ručně. Chcete-li tak učinit, klikněte na ikonu adresáře (Otevřít) v editoru. Otevře se tak dialog pro výběr textového souboru.

Vymazat všechen text

Kliknutí na Vymazat smaže veškerý text v editoru a odpovídající text z obrázku.

Zleva doprava

Tato volba umožňuje zadávat text zleva doprava, jak je zvykem ve většině západních a mnoha východních jazycích.

Zprava doleva

Tato volba umožňuje zadávat text zprava doleva, jak je zvykem u některých východních jazyků, například arabštiny.