3. Cesty

Cesta je jednorozměrná křivka. Cesty slouží dvěma hlavním účelům:

Obrázek 7.5. Čtyři příklady cest v GIMPu

Čtyři příklady cest v GIMPu

Čtyři příklady cest v GIMPu: jedna uzavřená polygonální, druhá otevřená polygonální, třetí uzavřená oblá a čtvrtá složená z rovných i oblých částí.


3.1. Transformace cest

Každý transformační nástroj (Rotace, Škálování, Perspektiva atd.) lze nastavit, aby ovlivňoval cesty a jen cesty. Dosáhne se toho pomocí volby Ovlivnit v dialogu Volby nástrojů. Uživatel má tak široké možnosti úpravovat tvar cest, aniž by ovlivnil samotný obrázek.

Ve výchozím nastavení transformační nástroj, je-li nastaven pro transformaci cest, působí pouze na jednu jedinou cestu – aktivní cestu obrázku. Je to ta, která je v dialogu Cesty zvýrazněna. Pokud chcete, aby for the image, which is shown highlighted in the Paths dialog. You can make a transformation affect more than one path, and possibly other things as well, using the „transform lock“ buttons in the Paths dialog. Not only paths, but also layers and channels, can be transform-locked. If you transform one element that is transform-locked, all others will be transformed in the same way. So, for example, if you want to scale a layer and a path by the same amount, click the transform-lock buttons so that „chain“ symbols appear next to the layer in the Layers dialog, and the path in the Paths dialog; then use the Scale tool on either the layer or the path, and the other will automatically follow.