2. Používání rychlé masky

  1. Otevřete existující obrázek nebo nový dokument.

  2. Pomocí tlačítka v levém dolním rohu okna obrázku aktivujte rychlou masku. Pokud existuje výběr, maska bude vytvořena podle něj.

  3. Pomocí libovolného kreslícího nástroje a odstínů šedi můžete rychlou masku upravovat.

  4. Pomocí tlačítka v levém dolním rohu okna obrázku masku opět vypněte.