Kapitola 7. Painting with GIMP

Obsah

1. Výběr
1.1. Feathering
2. Používání rychlé masky
3. Cesty
3.1. Transformace cest
3.2. Vykreslení cesty
3.3.
4. Stopy
5. Přidávání nových stop
6. GIH dialog
7. Přechody
8. Vzorky
9. Palety
9.1. Mapa barev

1. Výběr

Při manipulaci s obrázkem je často potřeba upravit jen jeho část. V Gimpu se proto taková část před úpravou vybere. Ke každému obrázku je připojen tzv. výběr. Většina, nikoliv však všechny, operací v Gimpu se provádí pouze na vybraných částech obrázku.

Obrázek 7.1. Jak oddělit strom od pozadí?

Jak oddělit strom od pozadí?

V mnoha situacích je vytvoření správného a kvalitního výběru nejdůležitějším a klíčovým momentem celé grafické práce. Často je také úkolem nejobtížnějším, vyžadujícím nejvíce zkušeností. Představme si, že z obrázku výše chceme oddělit strom od pozadí a vložit ho do jiného obrázku. K tomu je zapotřebí vytvořit výběr obsahující celý strom ale nic jiného. Protože tvar stromu je složitý a na mnoha místech je těžké odlišit ho od pozadí, není to jednoduchý úkol.

Obrázek 7.2. Obvyklý způsob zobrazení výběru pomocí přerušované čáry, tzv. „pochodujících mravenců“.

Obvyklý způsob zobrazení výběru pomocí přerušované čáry, tzv. „pochodujících mravenců“.

Velmi důležité je pochopit následující skutečnost: Výběr se obvykle zobrazuje jako přerušovaná čára ohraničující vybranou oblast. Z toho se dalo usuzovat, že výběr je jakási nádoba, uvnitř které jsou vybrané oblasti a mimo kterou jsou oblasti nevybrané. Tato představa výběru je v mnoha případech použitelná, ale není správná.

Výběr je ve skutečnosti implementován jako kanál. Z technického hlediska je tedy totožný s barevnými kanály či alfa kanálem obrázku. Výběr tedy pro každý pixel obrázku definuje hodnotu v rozsahu 0 (nevybraný) až 255 (zcela vybraný). Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že některé pixely mohou být částečně vybrané, tedy jim je přiřazena některá z hodnot mezi 0 a 255. Často jsou plynulé přechody mezi vybranými a nevybranými oblastmi nenahraditelné.

Co tedy znamená ona přerušovaná čára plná mravenců?

Jedná se o konturu dělící oblasti více než z poloviny vybrané od oblastí vybraných méně než z poloviny.

Obrázek 7.3. Stejný výběr v režimu rychlé masky

Stejný výběr v režimu rychlé masky

Vždy, když se podíváte na přerušovanou čáru ohraničující výběr, měli byste si uvědomit, že ukazuje pouze část informace. Pokud chcete výběr vidět se všemi podrobnostmi, je nejjednodušší přepnout se do režimu rychlé masky kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu okna obrázku. Výběr je v režimu rychlé masky zobrazen jako průsvitný závoj zakrývající nevybrané části obrázku. Vybrané oblasti nejsou zahaleny vůbec. Nad částečně vybranými oblastmi je závoj úměrně zeslabený.

Režim rychlé masky je podrobně popsán dále Pokud si při čtení této kapitoly vše zkoušíte v Gimpu, přepněte se zpátky z režimu rychlé masky (klikněte znovu na tlačítko, kterým jste rychlou masku zapnuli), protože mnoho funkcí funguje v režimu rychlé masky jinak.

Obrázek 7.4. Stejný výběr v režimu rychlé masky po prolnutí

Stejný výběr v režimu rychlé masky po prolnutí

1.1. Feathering

Ve výchozím nastavení vytvářejí základní nástroje pro výběr, např. nástroj Výběr obdélníku, ostře ohraničené výběry. Pixely uvnitř čárkované hranice jsou zcela vybrané, pixely vně jsou zcela nevybrané. Ověřit si to můžete přepnutím do režimu rychlé masky – uvidíte jasně ohraničený obdélník bez závoje obklopený rovnoměrně červeně zahaleným okolím. Ve volbách tohoto nástroje je však možnost zaškrtnutí volby Prolnout okraje, která způsobí, že vytvořené výběry budou plynule přecházet do okolí. Nastavený Poloměr určuje velikost těchto přechodů.

Pokud máte po ruce GIMP, vyzkoušejte si to s nástrojem Výběr obdélníku a pak se přepněte do režimu rychlé masky. Uvidíte, že okraj jasného obdélníku je rozmazaný.

Prolínání je velmi užitečné při vyjímání objektu a jeho vkládání na jiné místo, neboť zlepšuje splývání objektu s okolím.

Výběr lze s nevybranými oblastmi prolnout kdykoliv, i tehdy, pokud byl vytvořen s ostrými okraji. Slouží k tomu příkaz VýběrProlnout z nabídky okna obrázku. Otevře se tak dialog, ve kterém lze nastavit velikost prolnutí. Lze učinit i opak, tedy změnit prolínající se neostrý výběr na výběr typu „vše nebo nic“. K tonu slouží příkaz VýběrZaostřit ze stejné nabídky.

[Poznámka] Poznámka

Pro technicky založené čtenáře: prolnutí se provádí aplikací Gaussova rozostření na kanál výběru, s nastaveným poloměrem rozostření.