2. Příprava obrázků pro web

GIMP bývá velmi často používán pro přípravu webové grafiky. Obrázky pro web musí vypadat co nejlépe, ale přitom musí být soubory co nejmenší. Tento krátký návod vysvětluje, jak dosáhnout malých souborů aniž s minimální možnou ztrátou kvality.

2.1. Vyšší komprese obrázků

Pokud chcete obrázek podobný tomu s Wilberem opravdu důkladně zkomprimovat, převeďte ho do režimu indexovaných barev. U obrázků s jemnými barevnými přechody (například fotografií) však vznikají artefakty v podobě barevných pruhů. Proto se indexované barvy hodí především pro různá schémátka, loga a jednodušší grafiku.

Obrázek 6.5. Indexovaný obrázek může vypadat poněkud zrnitě. Vlevo je Wilber v originální velikosti, vpravo zvětšený o 300 procent.

Indexovaný obrázek může vypadat poněkud zrnitě. Vlevo je Wilber v originální velikosti, vpravo zvětšený o 300 procent.

  1. Ke konverzi obrázku do indexovaného režimu použijte .

  2. Po převodu do indexovaných barev můžete obrázek uložit ve formátu PNG .