8.3. Bod na bod

Příkaz zapíná a vypíná režim zobrazení Bod na bod. Pokud je tento režim zapnut, je při 100% přiblížení jeden pixel v obrázku zobrazován jako jeden pixel na obrazovce.

Obecně se tato volba nastavuje v předvolbách. Zde je ji možné měnit pro aktuální obrázek.

Pokud je obrázek určen pro web, je použití této volby vhodné. Nikoliv však, je-li určen pro tisk.

8.3.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz je dostupný volbou ZobrazeníBod na bod z nabídky okna obrázku.