8.13. Zobrazovat mřížku

Tato volba přepíná viditelnost mřížky obrázku. Ta slouží k přesnému umísťování vrstev či výběrů.

[Tip] Tip

Viz také Nastavit mřížku a Chytat ke mřížce

8.13.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat z nabídky obrázku volbou ZobrazeníZobrazovat mřížku.