2.3. Gaussovo rozostření

Přehled revizí
Revize $Revision: 1859 $ 2006-03-07 romanofski

2.3.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Rozostření/Gaussovo rozostření

Gaussovo rozostření nastaví hodnotu každého pixelu v aktivní vrstvě či výběru na průměrnou hodnotu pixelů v okolí o poloměru nastaveném v dialogu. Vyšší poloměr znamená větší rozostření. Rozostření může být v jednom směru vyšší než ve směru druhém, pokud kliknete na ikonu řetězu tak, aby se rozpojil, a nastavíte odlišné hodnoty pro vodorovný a svislý směr. GIMP obsahuje dvě různé implementace Gaussova rozostření (IIR a RLE), obě dávají stejné výsledky, ale v různých případech může být jedna z nich rychlejší než druhá.

2.3.2. Volby

Poloměr rozostření

Zde můžete nastavit sílu rozostření. Změnou poměru mezi svislým a vodorovným rozostřením můžete vytvořit zdání pohybového rozostření. jednotku můžete zvolit v rozbalovací nabídce.

Metoda rozostření

IIR: IIR je z anglického „Infinite Impulse Response“. Tato metoda je nejlepší v případě velkých hodnot poloměru rozostření a v případě obrázků, které nejsou počítačového původu.

RLE: RLE pochází z anglického „run-length encoding“. Je výhodný v případech počítačových obrázků nebo obrázků s velkými homogenními oblastmi.