Slovník pojmů

A

Alfa

Označuje průhlednost. Alfa kanál umožňuje ovládání průhlednosti. Některé obrazové souborové formáty neumožňují průhlednost ukládat vůbec nebo ukládat jen průhlednost typu ano/ne (pixel je zcela průhledný nebo zcela neprůhledný). Jiné formáty umožňují ukládat i různé stupně částečné průhlednosti.

Animovaná stopa

Animované stopy jsou speciální stopy obsahující řadu různých políček. Příkladem může být stopa ve tvaru lidských šlápot – levé a pravé. Při použití stopy se pak obě šlápoty střídají. Animované stopy jsou velmi silným nástrojem a umožňují zajímavé a užitečné triky.

Antialiasing

Viz Vyhlazování.

C

Cesta

Cesta je vektorová křivka (zaoblená, polygonální či kombinace obou těchto typů, v nejjednodušším případě úsečka). V Gimpu slouží cesty buď k tvorbě hranic výběrů, nebo mohou být vykresleny, a tak v obrázku vytvořit viditelné křivky.

D

Dithering

Viz Rozptylovaní.

G

GIF

GIF je grafický souborový formát podporující až 8bitové indexované barvy a průhlednost (ale nikoliv částečnou průhlednost). Obrázek uložený ve formátu GIF tedy může obsahovat maximálně 256 barev. Podporuje také tvorbu jednoduchých animací a komentáře. Dříve se hodně používal pro tvorbu webové grafiky. Problémy s patenty však vedly k jeho nahrazování formátem PNG, který navíc ve většině případů poslouží lépe.

GNU

Rekurzivní zkratka z GNU's Not Unix (GNU není Unix). Označuje projekt pro vytvoření svobodného operačního systému unixového typu, který byl v roce 1983 zahájen nadací FSF (Free Software Foundation), jejímž posláním je tvořit a podporovat svobodný software. GIMP je oficiální součástí projektu GNU. Více se o projektu GNU dozvíte ve Wikipedii [WKPD-GNU].

J

JPEG

Tento formát podporuje ztrátovou kompresi a je vhodný pro obrázky v pravých barvách.

K

Kanály

Každý obrázek se skládá z jednoho nebo více kanálů, jejichž spojením vzniká výsledný obrázek.

P

PNG

PNG je grafický formát vytvořený jako dokonalejší a patenty nezatížená náhrada formátu GIF. PNG podporuje obrázky v indexovaných barvách a stupních šedi, ale navíc i obrázky v pravých barvách a alfa kanál (částečnou průhlednost). PNG používá kompresi, narozdíl od JPEG neztrátovou.

R

Rozptylování

Rozptylování (používá se i anglický termín dithering) označuje černou magii potřebnou k tomu, aby obrázek obsahující ve skutečnosti malé množství barev vypadal, jako kdyby barev obsahoval mnoho.

S

Sloučený vzorek

Funkce některých nástrojů, například plechovky, závisí na barevnosti pixelů ve vrstvě, na kterou je nástroj použit. V případě, že je však použita funkce sloučený vzorek, však nástroj využívá barevná data ze všech vrstev, tak jak jsou viditelná (tedy bere například v úvahu prosvítající pixely z vrstvy umístěné níže).

Souborový formát

Způsob zápisu dat, v našem případě obrázku. Existuje řada různých souborových formátů pro zápis obrázků z Gimpu. Mají různé vlastnosti, výhody a nevýhody, proto je důležité zvolit vhodný formát podle situace a určení obrázku. Příkladem obrazových souborových formátů je JPEG, PNG nebo XCF.

Supersampling

Technika vylepšující kvalitu vykreslování.

T

TGA

Targa je souborový formát pro ukládání obrázků.

TIFF

Standardní grafický souborový formát.

U

URL

Jedinečná internetová adresa, např. adresa webové stránky. URL je zkratka z anglického termínu Uniform Resource Locator.

V

Vodítka

Vodítko lze umístit kliknutím levým tlačítkem myši do pravítka v okně obrázku a tažením do obrázku. Takto lze umístit svislá i vodorovná vodítka. Vodítka se zobrazují modročerně šrafované čáry. Vodítka se netisknou.

Vodítka jsou šikovnou pomůckou pro přesné umisťování výběru či vrstvy. Jakmile je vodítko vytvořeno, přepne se aktivní nástroj na Přesun.

Vrstva

Vrstvy si lze představit jako několik na sebe položených průhledných fólií, na kterých jsou namalovány části obrázku. Toto uspořádání umožňuje s částmi obrázku nezávisle manipulovat, posouvat je po sobě atd. Každá tato pomyslná fólie je znázorněna jednou vrstvou v dialogu Vrstvy. Spodní vrstva je pozadí obrázku, části umístěné v popředí jsou ve vrstvách nad ní.

Vyhlazování

Též antialiasing. Potlačení vjemu zubatosti šikmých a oblých hran rastrové grafiky (tzv. aliasu). Dosahuje se přiřazením přechodových odstínů obrysovým pixelům tak, aby lépe splývaly s pozadím. V případě výběrů je obdobně zvýšena průhlednost okrajových pixelů výběru.

X

XCF

XCF je nativní souborový formát GIMPu, to znamená, že byl navržen pro uložení všech dat, která tvoří obrázek v GIMPu. Je to proto ideální formát pro ukládání rozpracovaných obrázků (běžnější souborové formáty většinou nezachovají složitější struktury v obrázku, například vrstvy). Jeho nevýhodou je naopak to, že kvůli jeho složitosti ho kromě GIMPu umí zpracovat jen velmi málo dalších programů.

Uložením obrázku do XCF souboru zachováte téměř všechny informace, které jsou o obrázku známé: obrazová data všech vrstev, aktuální výběr, případné další kanály, cesty a vodítka. Nejpodstatnější informace, která se do souboru ve formátu XCF neukládá, je historie změn (Vrátit/Znovu).

Rastrová obrazová data (údaje o jednotlivých pixelech) jsou ve formátu XCF komprimována neztrátovou RLE kompresí, která je u obrázků obsahujících hodně barevné informace neefektivní; proto mohou být XCF soubory velmi velké. Například RGB obrázek o rozměrech 1000×1000 pixelů a třech vrstvách může mít přes 10 megabajtů. V praxi nejsou vzácné XCF soubory větší než 100 megabajtů.

Vývojáři GIMPu se velmi snaží, aby zachovali kompatibilitu XCF formátu mezi jednotlivými verzemi. Pokud vytvoříte XCF soubor v GIMPu 2.2, mělo by být možné otevřít ho i GIMPem 1.2. Nicméně část informací nemusí být ve staré verzi použitelná; GIMP 2.2 má například mnohem pokročilejší možnosti práce s textem, takže textová vrstva Gimpu 2.2 se v Gimpu zobrazí jako obyčejná vrstva obrázku.

Název XCF je historického původu. Je to zkratka eXperimental Computer Facility, což je studentská pracovní skupina na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde kdysi GIMP i XCF formát vznikly.