12.7. Skládačka

12.7.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Vykreslení/Vzorek/Skládačka...

Obrázek 14.50. Jigsaw filter example

Jigsaw filter example

Tento filtr z obrázku vytvoří skládačku puzzle. Okraje nejsou vyhlazeny, proto je vhodné provést vyhlazení ručně (např. pomocí gaussova rozostření s poloměrem 1.0).

[Tip] Tip

Pokud chcete jednoduše vybrat jednotlivé dílky skládačky, jako ve výše uvedemém příkladu, vykreslete skládačku na zvláštní vrstvě vyplněné bílou barvou. Režim vrstvy pak nastavte na Násobit. Pomocí kouzelné hůlky pak můžete jednotlivé dílky vybírat.

12.7.2. Volby

Počet dlaždic

Množství dílku v obrázku, vodorovně a svisle.

Šířka zkosení

Šířka zkosení určuje sklon okrajů dílků skládačky (skládačka z tvrdého dřeva vyžaduje malou hodnotu, zatímco papírová vyšší hodnotu).

Odlesk

Posuvník Odlesk ovládá sílu odlesku na krajích každého dílku. Lze o něm uvažovat jako o míře lesklosti materiálu, ze kterého je skládačka vyrobena. Odlesk je relativní vzhledem ke šířce zkosení. Čím více dílků skládačky, tím by měly být šířka zkosení i odlesk nižší; a naopak. Výchozí hodnoty jsou vhodné pro obrázek o velikosti 500×500 pixelů.

Styl skládačky

Můžete volit mezi dvěma typy skládačky. Čtvercový tvoří skládačku s dílky s rovnými okraji, zatímco V křivkách tvoří dílky zaoblené.