2.5. Rozmáznutí pohybem

2.5.1. Přehled

Tento filtr je dostupný z nabídky okna obrázku volbou FiltryRozostřeníRozmáznutí pohybem

Filtr Rozmáznutí pohybem vytváří efekt napodobující pohybové rozostření. Umožňuje napodobit lineární, radiální nebo přibližovací pohybové rozostření. U všech typů lze nastavit délku a/nebo úhel rozmáznutí.

2.5.2. Volby

Typ rozostření
Lineární

Lineární pohybové rozostření rozmázne pixely v jednom směru, například vodorovně. V tomto případě slouží délka k podobnému účelu jako poloměr u ostatních rozostřovacích filtrů – určuje intenzitu rozostření. Větší délka odpovídá silnějšímu rozostření. Úhel určuje skutečný úhel pohybu. 90° vytvoří svislé rozostření, 0° vytvoří vodorovné rozostření.

Radiální

Radiální pohybové rozostření vytvoří kruhové rozostření. Délka zde není důležitá. Podstatný je úhel, který určuje intenzitu rozostření. Radiální rozostření vytváří efekt otáčejícího se objektu. Střed otáčení je uprostřed obrázku.

Přibližovací

Přibližovací pohybové rozostření vytváří rozostření, které vyzařuje ze středu obrázku. Střed zůstává relativně klidný, zatímco vnější oblasti jsou rozmáznuté směrem ke středu. Vzniká tak dojem dopředného pohybu, dovnitř obrázku. Důležitým parametrem je zde délka, která určuje intenzitu rozostření, tedy zdánlivou rychlost pohybu ke středu obrázku.

Parametry rozmáznutí
Délka

Délka: Tento posuvník nastavuje délku dráhy pixelů (0-255).

Úhel

Úhel: (0 - 360), jak je uvedeno výše, vliv nastavení úhlu závisí na typu rozostření.