2.4. Selektivní Gaussovo rozostření

2.4.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Rozostření/Selektivní Gaussovo rozostření

Na rozdíl od ostatních rozostřovacích filtrů nepůsobí Selektivní Gaussovo rozostření na všechny pixely. Rozostření je aplikováno pouze tehdy, je-li rozdíl mezi hodnotou pixelu a pixelů v jeho okolí menší než nastavená hodnota delta. Tak jsou zachovány kontrasty, protože na kontrastních hranicích je rozdíl velký. Používá se pro rozstření pozadí tak, aby objekt v popředí z pozadí výrazněji vystupoval. Jedinou operací tak lze obrázku dodat hloubku.

2.4.2. Volby

Poloměr rozostření

Zde můžete nastavit intenzitu rozostření v pixelech.

Max. Delta

Zde můžete nastavit maximální rozdíl (0-255) mezi pixelem a jeho okolím. Je-li rozdíl vyšší než tato delta, nebude pixel rozostřen.