10.6. Polární souřadnice

10.6.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryZkresleníPolární souřadnice.

Tento filtr převádí obrázek mezi kruhovou a obdélníkovou reprezentací, včetně všech možných mezistupňů.

10.6.2. Volby

Obrázek 14.25. Volby

Volby

Náhled

Výsledky nastavení se okamžitě projeví v okně náhledu, dříve než je filtr aplikován stisknutím tlačítka OK.

Hloubka kružnice v procentech

Tato volba umožňuje nastavit zadat míru oblosti transformace, od pravoúhelníku (0%), až po kruh (100%).

Úhel posunu

Tato volba určuje úhel (0 - 359°), pod kterým vykreslování začne.

Mapovat pozpátku

Pokud je tato volba zaškrtnuta, začne vykreslování místo zleva místo zprava.

Mapovat shora

Pokud tato volba není zaškrtnuta, mapuje se dolní řádka doprostřed a horní řádka vně kruhu. Pokud zaškrtnuta je, je to opačně.

Do polárních

Pokud tato volba není zaškrtnuta, provádí se mapovaní reverzně (v opačném směru).

10.6.3. Příklady

Obrázek 14.26. S textem

S textem

Textovou vrstvu je třeba před použitím filtru převést na normální.


Obrázek 14.27. S textem

S textem