10.5. Zkroucení stránky

10.5.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryZkresleníZkroucení stránky.

Filtr vytvoří efekt svinutého rohu vrstvy či výběru, na jehož místě je vidět podklad. Svinutý roh je vytvořen v nové vrstvě "Curl Layer". Je vytvořen nový alfa kanál.

10.5.2. Volby

Obrázek 14.24. Volby

Volby

Místo zkroucení

Tyto čtyři přepínače umožňují nastavit roh, který se má svinout. Náhled je redundantní a nereaguje na ostatní volby.

Orientace zkroucení

Vodorovně a Svisle – určuje, který okraj papíru je zkroucený.

Stín pod zkroucením

Určuje, zda má být pod svinutým rohem stín.

Rozbalovací seznam barev

Barva vnější strany svinutého rohu.

Krytí

Určuje průhlednost svinutého rohu. Lze nastavit i v dialogu vrstvy.