4.5. Roztřepení HSV

4.5.1. Přehled

Tento filtr lze nalézt v nabídce Obrázek>Filtry/Šum/Roztřepit HSV...

Filtr Roztřepení HSV vytváří v aktivní vrstvě nebo výběru šum s využitím barevného modelu HSV.

4.5.2. Volby

Náhled

Náhled interaktivně zobrazuje změny dříve, než se skutečně provedou v obrázku. FIXME - angličtina neodpovídá realitě.

Zadržení

Tento posuvník (1 -8) určuje, jak veliké barevné změny je možno v obrázku učinit. Nízká hodnota zadržení ústí ve významné změny odstínu, zatímco vysoká hodnota zadržení znamená malé změny.

Odstín

Tento posuvník určuje míru změny odstínu.

Sytost

Tento posuvník zvyšuje sytost rozptýlených pixelů.

Jas

Tento posuvník zvyšuje jas rozptýlených pixelů.