10.8. Posunout

10.8.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryZkresleníPosunout.

Tento filtr posouvá všechny řádky nebo sloupce pixelů v aktivní vrstvě či výběru o náhodnou vzdálenost omezenou nastaveným maximem.

10.8.2. Volby

Náhled

Výsledky nastavení se okamžitě projeví v okně náhledu, dříve než je filtr aplikován stisknutím tlačítka OK.

Volby netřeba vysvětlovat:

Posunout vodorovně

Posunout svisle

Míra posunu