10.9. Novinový tisk

10.9.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryZkresleníNovinový tisk.

Tento filtr

Základní myšlenkou je zvýšení zdánlivé barevné hloubky na úkor rozlišení (tzv. prostorové rozptylování, angl. spatial dithering).

Existuje řada způsobů, jak snížit množství barev. Jedním z nich je zahození bitů nízkého řádu z barevné informace – přesně to dělá filtr Posterizovat. Výsledky však nevypadají příliš dobře (není-li cílem zvláštní efekt). Nicméně se tak neztrácí prostorové rozlišení.

10.9.2. Volby

Náhled

Všechny změny se promítnou v náhledu ještě před stisknutím tlačítka Budiž a aplikací do obrázku. Náhled zobrazuje celý obrázek, i když se výsledek bude týkat pouze výběru. Vypnutí volby Náhled může pomoci na slabších strojích.

Rozlišení

Zde se nastavuje velikost buněk.

Obrazovka

Určuje způsob separace.

Vyhlazování

Zde se nastavuje způsob vyhlazování.

10.9.3. Example

Obrázek 14.28. Malá ukázka použití filtru z galérie autora:

Malá ukázka použití filtru z galérie autora: