10.10. Video

10.10.1. Přehled

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryZkresleníVideo.

Filtr na aktivní vrstvě či výběru vytvoří efekt simulující rozklad na RGB body televizní obrazovky či monitoru.

10.10.2. Volby

Náhled

Tento filtr má neobvyklý náhled, který ukazuje efekt filtru na stále stejném, vestavěném obrázku.

Vzorek videa

Je zbytečné popisovat jednotlivánastavení, lépe je si je prohlédnout v náhledu.

Aditivní

Nastavuje, zda se výsledek k původnímu obrázku přičítá.

Rotovaný

Natočení výsledku o 90°.