Dio I.  Prvi GIMP koraci

Sadržaj

1. First Steps With Wilber
1. Osnovni GIMP koncepti
2. Uvod
2.1. Glavna Alatna kutija