Hoofdstuk 4. Getting Unstuck

Inhoudsopgave

1. Vastlopen oplossen
1.1. Vastgelopen!
1.2. Valse paniekmomenten in GIMP

1. Vastlopen oplossen

1.1. Vastgelopen!

Hmmmm, de zaak lijkt vast te zitten. U probeert met een gereedschap een bewerking uit te voeren, maar er gebeurd eenvoudig niets en niets lijkt te helpen. Na enige tijd breekt het zweet uit en bekruipt u het onheimelijke gevoel dat er niets anders op zit dan het programma af te schieten en de laatste bewerkingen waar u zo uw best op heeft gedaan, kwijt te raken. Niet echt wenselijk dus.

Dit gebeurd regelmatig, zelfs bij mensen die GIMP al lang gebruiken. Meestal is de reden voor het steken niet zo moeilijk te vinden (en te corrigeren) als u de kans neemt om u even rustig te realiseren waarmee u ook weer bezig was. Het credo is dus kalm blijven en een checklijst door te nemen waarna de kans groot is dat u toch weer makkelijk door kunt blijven GIMPen.

1.2. Valse paniekmomenten in GIMP

Er is een drijvende selectie

Figuur 4.1. Het lagendialoogvenster laat een drijvende selectie zien.

Het lagendialoogvenster laat een drijvende selectie zien.

Wat is het probleem: Op een zwevende selectie zijn veel bewerkingen niet uit te voeren en moet ze dus verankerd worden. Of de selectie zwevend is, kunt u in het Lagendialoogvenster zien, Deze laat dan een bovenste laag genaamd “Drijvende selectie” zien.

Oplossing: Veranker de selectie of zet hem om in een normale (niet drijvende-) laag. Meer hulp hierbij willen we in het hoofdstuk over Drijvende selecties beschikbaar maken.

De selectie is niet zichtbaar

Figuur 4.2. Een probleem met de zichtbaarheid van de selectie.

Een probleem met de zichtbaarheid van de selectie.

Vergewis u ervan of Selectie tonen in het Beeld-menu wel aangevinkt staat.


Wat is het probleem: Als dit het probleem is, realiseert u zich dat nu vast al. Het ontstaat bij het verstoppen van de selectielijni. Dit kan namelijk soms handig zijn, bijvoorbeeld bij een zeer gedetaillerd selectieverloop. Hierbij kan de marcherende mierenlijn het moeilijkier maken de precieze loop van de selectie te volgen en is het handiger om hem uit te zetten. Het is echter makkelijk te vergeten dat u dit via het Beeld en Selectie tonen gedaan heeft.

Oplossing: Als het vakje bij Selectie tonen uit het Beeld niet aangevinkt staat dient u dat dus aan te vinken door er op te klikken.

U probeert iets buiten de selectie te doen

Figuur 4.3. Oplossen door Alles te selecteren

Oplossen door Alles te selecteren

Door op Alles in het Selecteren -menu te klikken kunt u zorgen dat alles geselecteerd staat.


Oplossing: Als op deze manier een selectie verloren is gegaan die u had willen behouden, kunt u CTRL-Z enkele malen gebruiken om deze weer te herstellen en moeten we beter zoeken wat het probleem zou kunnen zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden. Als de selectie niet zichtbaar was, kan het een hele kleine zijn geweest, of zelfs een waar geen enkel beeldpunt in zat. Als dit het geval is, is dit waarschijnlijk toch niet wat u wilt en kunt u op de voorgaande manier beter weer alle selecties uitzetten. Een andere mogelijkheid is dat de selectie juist “geïnverteerd” is, dus dat u juist níet geselecteerd heeft wat u wilde. U kunt hier snel achter komen door het snelmasker aan te zetten: De selectie wordt dan helder, zonder rode waas getoond. Als dit het probleem was, kunt u het verhelpen door Invert uit het Selecteren te kiezen.

De actieve laag is niet zichtbaar

Figuur 4.4. De onzichtbaarheid van een laag oplossen

De onzichtbaarheid van een laag oplossen

Het lagen dialoogvenster met de zichtbaarheid van de actieve laag uitgeschakeld.


Wat is het probleem: Het Lagen dialoogvenster biedt de mogelijkheid de zichtbaarheid van een laag uit of aan te zetten. Als het oog-symbool van de actieve laag; de laag in de donkere balk, niet getoond wordt is dit het het probleem.

Oplossing: Als de laag die u wilt bewerken niet actief is, moet u er eerst in het Lagen dialoogvenster op klikken om te activeren. (Als geen van de lagen daar actief is, is het actieve deel misschien een kanaal en moet u verder in het kanalen tabblad kijken wat het geval is, dit veranderd echter niets aan de oplossing) door op de plaats waar het oog zou moeten staan te klikken, schakelt u de zichtbaarheid ervan weer aan, waarbij dus ook het oogje verschijnt. Als u hierover meer informatie nodig heeft, kunt u dat in de Help sectie van hetLagen dialoogvenster vinden.

De actieve laag is transparant

Figuur 4.5. Een transparante laag oplossen

Een transparante laag oplossen

Het lagen dialoogvenster met de ondoorzichtigheid van de actieve laag op nul gesteld.


Wat is het probleem?: Als u een laag bewerkt waarvan ondoorzichtigheid nul is, zult u niets zien gebeuren. Deze situatie kunt u herkennen als de schuifknop van de Ondoorzichtigheid in het Lagen dialoogvenster helemaal naar links geschoven is.

Oplossing: Schuif de knop naar een gewenstere waarde,rechts.

U probeert dingen buiten de laag te doen

Wat is het Probleem: Lagen hoeven in GIMP niet dezelfde grootte als de afbeelding te hebben; ze kunnen zowel groter als kleiner zijn. Als u bewerkingen buiten de grenzen van een laag probeert uit te voeren gebeurd er helemaal niets. Om te zien of dit het geval is moet u kijken of er ergens anders dan waar u probeerde te tekenen een een geel-zwart omrande rechthoek te vinden is.

Oplossing: U kunt de laag vergroten. Dit kunt u met twee opdrachten aan de onderkant van het Laag-menu doen; Laag grensgrootte om de laag op iedere gewenste grootte in te stellen en Laag naar afbeeldingsgrootte om ze precies even groot als de afbeelding te maken.

De afbeelding heeft geïndexeerde kleuren

Wat is het probleem: Kleuren kunnen in GIMP volgens drie verschillende kleur modellen beschreven worden: RGB(A), Geïndexeerd en Grijswaarden. Bij het geïndexeerde model wordt een kleurenkaart gebruikt waar iedere kleur in de afbeelding met een min of meer willekeurig getal gekoppeld wordt. De Kleuren kiezer van GIMP laat u echter een RGB-kleur kiezen. Als hiermee dus een kleur opppakt die niet in de kleurenkaart staat kan het resultaat nogal onvoorspelbaar uitpakken (De verkeerde kleur of u kunt helemaal niet tekenen)

Oplossing: Het is het beste om in GIMP altijd de RGB-kleurenmodus te gebruiken. Met de Modus-menukeuze uit het Afbeeldingsmenu kunt u een andere kleurenmodus kiezen.