Hoofdstuk 10. Gereedschapsvenster

Inhoudsopgave

1. Het gereedschapsvenster
1.1. Gereedschap Instellingen
2. Selectie Gereedschappen
2.1. Algemene Eigenschappen
2.2. Rechthoekselectie Gereedschap

1. Het gereedschapsvenster

De GIMP voorziet in een uitgebreid gereedschapsvenster waarmee snel basistaken zoals het maken van selecties of het tekenen van paden uitgevoerd kunnen worden. De vele gereedschappen die de GIMP bevat worden hier in detail beschreven.

De GIMP heeft een divers assortiment gereedschappen waarmee je een groot aantal taken kan uitvoeren. De taken kunnen worden onderverdeeld in vijf categorieën: Selectie gereedschappen, waarmee een gedeelte van een afbeelding gemarkeerd kan worden, of een reeds gemaakte markering aangepast kan worden. Vervolgacties zullen dan effect hebben op het gemarkeerde gedeelte;Tekengereedschappen, waarmee de kleuren in een bepaald gedeelte van een afbeelding aangepast kunnen worden; Transformatie-gereedschappen, die de geometrie van een afbeelding veranderen; Kleurgereedschappen, waarmee de distributie van kleuren over een gehele afbeelding aangepast kunnen worden; en andere gereedschappen, die niet in één van de andere categoriëen vallen.

(Voor het geval dat je nieuwsgierig bent, in GIMP lingo is een Gereedschap een manier waarop een afbeelding bewerkt kan worden waarbij toegang tot zijn weergave nodig is. Dit kan door je aan te laten geven wat je wil door de muiscursor rond te bewegen in de weergave, of door je interactief het resultaat van de aanpassingen die je hebt gemaakt te laten zien. Als je echter bij een gereedschap aan een zaag en bij een afbeelding aan een stuk hout wil denken, dan kan dat kan dat ook weinig kwaad.)

De meeste gereedschappen kunnen worden geactiveerd door op een icoon in het gereedschapsvenster te klikken. Sommigen, echter (namelijk de Kleurgereedschappen), zijn alleen toegankelijk via de menu's. Dit kan zijn Gereedschappen->Kleurgereedschappen of Lagen -> Kleuren>. Het is zelfs altijd zo dat elk gereedschap vanuit het Gereedschap menu geactiveerd kan worden. Het is ook mogelijk om elk gereedschap te activeren via een sneltoets op het toetsenbord.

Bij de standaardinstellingen, die gezet worden op het moment dat GIMP voor de eerste keer wordt geïnstalleerd, zijn niet bij alle gereedschappen in het gereedschapsvenster iconen zichtbaar: de Kleuren gereedschappen zijn weggelaten. Je kan de gereedschappen die worden weergegeven in het gereedschapsvenster aanpassen door het Gereedschappen dialoog. Er zijn twee redenen waarom je dit zou willen doen. Allereerst, als je een gereedschap slechts sporadisch gebruikt is het makkelijker om de gereedschappen die je gebruikt te vinden als het gereedschap wordt weggelaten. Ten tweede, als je de Kleur gereedschappen vaak gebruikt kan je het makkelijk vinden als de iconen ervoor makkelijk toegankelijk zijn. Het is in ieder geval zo, dat je altijd alle gereedschappen kan activeren via het Gereedschappen menu van een afbeeldings-menubalk.

De vorm van de cursor veranderd wanneer hij binnen een afbeelding beweegt, om aan te geven welk gereedschap actief is.

1.1. Gereedschap Instellingen

Figuur 10.1. Gereedschap Instellingen dialoog voor het Rechthoek Selectie gereedschap.

Gereedschap Instellingen dialoog voor het Rechthoek Selectie gereedschap.

Als je de instellingen gezet hebt zoals de meeste gebruikers, dan heeft het activeren van een gereedschap het verschijnen van het gereedschapsinstellingen dialoog tot gevolg. Dit dialoog zal onder het gereedschapsvenster verschijnen. Als de instellingen anders staan, dan is het in de meeste gevallen aan te raden om dat toch te doen: het is moeilijk om alle gereedschappen effectief te gebruiken zonder hun instellingen te kunnen wijzigen.

[Tip] Tip

De gereedschapsinstellingen verschijnen onder het gereedschapsvenster met de standaardinstellingen. Als je deze instellingen kwijtraakt kun je ze terug krijgen door een nieuw gereedschaps dialoog aan te maken via Bestand->Dialogen->Gereedschapsinstellingen en het dan onder het gereedschapsvenster te dokken. Zie het hoofdstuk over Dialogen en Dokken als je hulp nodig hebt.

Elk gereedschap heeft zijn eigen specifieke verzameling instellingen. De waarden die je daarvoor neemt worden tijdens de sessie bewaard totdat ze je veranderd. Het is zelfs zo dat de instellingen van sessie tot sessie worden meegenomen. Het meenemen van instellingen over sessies kan soms een irritante eigenschap zijn: een gereedschap geeft niet het gewenste effect en je komt er niet achter waar het door komt totdat het je te binnen schiet dat je tijdens de laatste een afwijkende instelling hebt gemaakt.

Onderin het Gereedschapsinstellingen dialoog zijn vier knoppen zichtbaar:

Instellingen opslaan

Deze knop geeft de mogelijkheid om de instellingen voor de huidige tool op slaan zodat je ze later terug kan halen. Er komt een klein dialoog op waar je een naam kan geven aan de reeks instellingen. Als je instellingen terug haalt worden alleen opgeslagen instellingen voor het actieve gereedschap getoond. Het is dus niet nodig om de naam van het gereedschap op te geven als je hier een naam opgeeft.

Instellingen terugzetten

Deze knop geeft de mogelijkheid om een eerder opgeslagen reeks instellingen voor het actieve gereedschap terug te zetten. Als er geen instellingen zijn opgeslagen voor het actieve gereedschap dan zal de knop niet beschikbaar zijn. In alle andere gevallen zal het aanklikken van de knop een menu op laten komen met daarin de namen van alle opgeslagen instellingen. Als je hier een reeks kiest zullen deze instellingen toegepast worden.

Instellingen verwijderen

De knop geeft de mogelijkheid om, voor het actieve gereedschap, eerder opgeslagen instellingen te verwijderen. De knop zal alleen beschikbaar zijn als er eerder instellingen zijn opgeslagen. Als dit zo is zal er een menu met opgeslagen instellingen opkomen, het kiezen van een optie zal deze reeks instelling verwijderen.

Instellingen resetten

Deze knop zal de instellingen naar hun standaard waarde terugzetten.