6.15. Fyll med mønsterelement

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1917 $ 2007-02-09 KoSt

Kommandoen Fyll med mønsterelement fyller det aktive laget med det mønsterelement som blir vis i området Pensel/Mønsterelement/Fargeovergang i verktøyskrinet. Mønsteret blir også vist til venstre for postnamnet. Dersom enkelte område av biletet bare er delvis markerte, t.d. som eit resultat av fjørkanting, vil desse bli fylt delvis i høve til kor mykje dei er markerte.

Du kan velje andre mønsterelement ved å gå inn på Mønsterdialogen.

[Notat] Notat

Dersom biletet ikkje har noen markeringar, vil heile laget bli fylt.

6.15.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerFyll med mønsterelement.

  • eller med snarvegen Ctrl-;