6.16. Strek opp markeringa

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1917 $ 2007-02-09 KoSt

Kommandoen Strek opp markeringa teikner omrisset av markeringa. Du kan velje mellom å teikne opp streken med eitt av teikneverktøya, eller med eigne innstillingar.

[Notat] Notat

Kommandoen er bare aktiv dersom biletet inneheld ei markering.

6.16.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerStrek opp bane.

  • Du har også tilgang via Markeringsbehandlaren.

6.16.2. Beskriving av dialogvindauget

[Notat] Notat

Innstillingane for å streke opp ei markering og å streke opp ein bane, er dei same. Du finn omtale av desse innstillingane i avsnittet Strek opp bane.