2.2. Hent

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1973 $ 2007-02-06 KoSt

Figur 14.4. Menyen “Hent” i filmenyen i verktøyskrinet

Menyen Hent i filmenyen i verktøyskrinet

Undermenyen Hent i Fil-menyen i verktøyskrinet inneheld ei liste over andre måtar å importere bilete til GIMP enn frå harddisken eller frå eit nett. Dei vanlegaste er skjermdump eller frå ein skanner.

2.2.1. Vala i undermenyen

GIMP bruker systemfunksjonar frå maskinen din for å utføre desse oppgåvene. Difor vil kva som skjer når du bruker desse kommandoane og kva namn dei får, variere litt i høve til kva slag datamaskin du bruker.

Lim inn som nytt

Kommandoen Lim inn som nytt er den same som Lim inn som nytt i redigeringsmenyen. Begge opnar eit nytt bilete og limer inn innhaldet frå utklippstavla i det.

[Tips] Tips

Tasten Print Screen tar eit bilete av skjermen og legg dette inn i utklippstavla. Du kan bruke denne for å ta eit bilete av undermenyar eller andre ting som elles forsvinn så snart du klikkar på skjermen. (Ikkje alle maskinoppsett).

Skjermdump

Figur 14.5. Vindauget for “Skjermdump

Vindauget for Skjermdump

Skjermdump opnar eit dialogvidauge med fire innstillingar for å hente eit biletet frå skjermen:

Hent eitt bilete

Hent eitt bilete: Du kan velje ut det biletet du vil hente inn.

Etter ... sekunds pause

Etter ... sekunds pause: Bruker du 0 sekund, vil vindauget bli fotografert så snart klikkar på det. Skriv du eit høveleg tal sekund her, har du tid til å gjere endringar i vidauget før biletet blir tatt.

Hent heile skjermen

Hent heile skjermen: Som namnet seier, hent eit bilete av heile skjermen.

Etter ... sekund pause

Etter ... sekund pause : Er denne sett til 0, vile biletet bli henta så snart du trykker knappen Hent. Skriv du eit høveleg tal sekund her, har du tid til å gjere endringar på skjermen før biletet blir tatt.

[Notat] Notat

Før du lagar ein skjermdump bør du forsikra deg om at det vindauget du ønskjer å ta bilete av ikkje er dekka av eit anna bilete.

Utsyr for bilethenting

Figur 14.6. Skanner og anna utstyr

Skanner og anna utstyr

Kva for utstyr som kjem i dette menyvalet, er altfor variert til å kunne få noen generell omtale. Sjå på maskinen din kva som dukkar opp. Som oftast er vala heldigvis nokså sjølvforklarande. I bileteksemplet kan du velje mellom å opna ein skanner eller eit webkamera.