2.3. Innstillingar

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1980 $ 2007-02-06 KoSt

Kommandoen Innstillingar opnar dialogvindauget for Innstillingar slik at du kan forandre mange av dei globale innstillingane for GIMP og tilpassa desse etter eigne behov.

2.3.1. Aktivering

  • Du får tilgang til undermenyen frå menylinja i verktøyskrinet via FilInnstillingar