9.16. Beskjer biletet

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1799 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Beskjer biletet fjernar dei delane av biletet som er fullstendig utanfor markeringa. Område som er delvis markerte, t.d. fjørkantar, blir ikkje berørte. Dersom det ikkje finst markering i biletet, er kommandoen utilgjengeleg.

[Notat] Notat

Denne kommandoen beskjerer alle biletlaga. For å beskjere bare det aktive laget, bruk kommandoen Beskjer lag.

9.16.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteBeskjer.