9.17. Automatisk beskjering

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1941 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Automatisk beskjering fjernar ei eventuell ramme frå biletet ved å søke etter det størst mogleg einsfarga rammeområdet. Beskjeringa liknar på det du oppnår med beskjeringsverktøyet.

[Obs] Obs

Legg spesielt merke til at denne kommandoen bare bruker det aktive laget for å finne ramma. Dersom andre lag har fargevariasjonar i rammeområdet, blir desse likevel skore bort.

9.17.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteAutomatisk beskjering.