9.10. Vend horisontalt; Vend vertikalt

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1941 $ 2007-02-19 KoSt

Du kan vende biletet, eller snu det rundt som eit kort, med kommandoane Vend horisontalt og Vend vertikalt. Desse kommandoane verkar på heile biletet. For å spegelvende ei markering, bruker du vendeverktøyet. For å spegelvende eit lag, bruker du menyen LagTransformer eller vendeverktøyet.

9.10.1. Aktivering

  • Du får tilgang til horisontalvendinga frå biletmenyen via BileteTransformerVend horisontalt.

  • Du får tilgang til vertikalvendinga frå biletmenyen via BileteTransformerVend vertikalt.