9.11. Rotasjon

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1941 $ 2007-02-19 KoSt

Ved hjelp av roteringskommandoane på menyen Transformer under menyen Bilete kan du rotere biletet 90° med eller mot klokka, eller snu det 180°. Dei verkar på heile biletet. Dersom du treng å rotere biletet med andre vinklar, eller å rotere eit lag eller ei markering, kan du bruke rotérverktøyet. Du kan også rotere lag ved hjelp av menyen Transformer lag.