7.2. Marker alt

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1912 $ 2007-02-11 KoSt

Kommandoen Marker alt oppretter ei ny markering som inneheld alt på det aktive laget.

7.2.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via MarkerAlt

  • eller med snarvegen Ctrl-A.

  • Du har også tilgang via Markeringsbehandlaren.